Annons

Mario Monti och Angela Merkel i samspråk.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt strikt kontroll över EU:s krislån

Spanien och Italien lyckades driva igenom flera krav men mycket återstår innan viktiga detaljer av toppmötesuppgörelsen är på plats. Det är ännu för tidigt för att säga hur Sverige kommer att ställa sig till förslagen.

Spanien och Italien lyckades driva igenom sina krav på EU-toppmötet efter flera timmars förhandling i Bryssel natten till fredag. De båda länderna ställde som ultimatum att inte gå med på någonting om inte euroländerna tog beslut som skulle driva ner deras räntor till en hållbar nivå.

Euroländerna kom överens om att de båda krisfonderna EFSF och ESM för det första ska kunna köpa statsobligationer från länder med höga räntor, i nuläget Spanien och Italien. Men hur och när det ska kunna ske är oklart. Herman Van Rompuy sade efter mötet att det ska vara möjligt för länder som “uppför sig väl”.

För det andra ska ESM också kunna användas för att ge pengar direkt till banker, vilket gör att ett lån till bankerna inte belastar statsskulden. Men innan det är på plats ska en slags europeisk finansinspektion inrättas, där den europeiska centralbanken ECB blir ledande. Euroländerna vill att Europeiska rådet ska ge klartecken för en sådan före årsskiftet, men även Angela Merkel medgav att förhandlingarna kring den kommer att bli mycket svåra. För att den ska kunna inrättas krävs ett enhälligt beslut av EU:s 27 medlemsländer.

Så som slutsatserna ser ut angående finansinspektionen kommer Sverige inte att gå med i en sådan.

– Jag har framfört att vi förbehåller oss rätten att fatta vårt eget beslut. Men vi vill vara delaktiga i diskussionerna i hur det här ska utformas, sade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) efter mötet.

Men han utesluter inte att Sverige ansluter sig i framtiden. Men för att det ska ske finns vissa krav.

– Vi vill ha en tillsyn som är mer kraftfull, som berättar sanningen. För då kan vi nämligen åtgärda problemen.

För det tredje kommer pengar från ESM inte att vara prioriterade framför andra lån i fallet med Spaniens banker. Men den regeln kommer inte att gälla även för Italien, om landet skulle be om hjälp.

Den italienska premiärministern Mario Monti var tillfredsställd med utgången av mötet när han lämnade det tidigt på fredagsmorgonen.

– Det var långa diskussioner, en del spänningar, men vi kom framåt. På vår begäran fick vi en stabilitetsmekanism för länder som presterar bra gentemot stabilitets- och tillväxtpakten men som fortfarande står under marknadens tryck, som Italien, sade Mario Monti till journalister.

Han sade också att det inte blir lika hårda kontroller av ekonomin som i tidigare krislån, där ett lands hela ekonomi sätts under lupp av en så kallad trojka från EU, ECB och IMF.

Tyskland och Angela Merkel fick backa betydligt för att en överenskommelse skulle nås. Men på fredagsmorgonen på väg in till mötet betonade hon, i motsats till Mario Monti, att det fortfarande ska ställas hårda krav på de länder som vill ta del av de 500 miljarder euro som finns i ESM.

– Om ett land vill använda EFSF eller ESM ska vi ha en villkorlighet, och ett avtal ska skrivas med en tidsplan och trojkan ska kontrollera att den följs. Det skulle gälla Italien eller Spanien, och det är precis de regler som vi har i dag, sade Merkel.

På presskonferensen efter dagens möte hade hon dock mildrat kraven något. I det fall det inte handlar om något fullfjädrat räddningsprogram ska trojkan där Internationella valutafonden ingår, inte gripa in. I stället är det EU-kommissionen som ska kontrollera att länderna uppfyller sina mål som finns i de årliga rekommendationerna som görs för alla länder.

Men det behövs fortfarande ett enhälligt beslut i rådet om att godkänna hjälp till ett lands banker och ett enhälligt beslut för varje bank som gör anspråk på lånet.

– I så måtto förblir vi i den process vi har i dag med prestation, motprestation och kontroll. På så sätt har vi genomfört något viktigt utan att överge våra principer, sade Angela Merkel, som efter mötet begav sig till Berlin för att där vara med vid parlamentets godkännande av finanspakten och krisfonden ESM.

Eurozonens finansministrar ska träffas den 9 juli för att arbeta ut detaljerna i toppmötets överenskommelse.

Fredrik Reinfeldt var mycket nöjd med den tillväxtpakt som antagits, framför allt med skrivningar kring inre marknaden och hur reformer ska skyndas på. Det var enligt Reinfeldt ett av de mest substantiella toppmötena han deltagit i.

Men att Sverige får lämna mötet när de viktigaste besluten tas i eurokretsen, så som skedde under natten, har betydelse för Sveriges ambitioner att vara i Europas kärna, medger Reinfeldt.

– De sitter i natt och diskuterar åtgärder som handlar om marknadspåverkande operationer. Men i den delen är vi inte med, i en tung kärna i det här samarbetet, det är bara att konstatera, sade Fredrik Reinfeldt till Europaportalen.