Annons

Finansminister Anders Borg (M) avvisar EU-kommissionens ekonomisk-politiska rekommendationer. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Finansminister Borg: Ihoprafsade synpunkter om Sverige

EU-kommissionens rekommendation för den svenska ekonomiska politiken liknar hoprafsade synpunkter, säger finansminister Anders Borg (M). Trots kritiken kommer både finansminister Anders Borg (M) och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att i Bryssel rösta ja till rekommendationerna.

Varje medlemsland får årligen, inom ramen för EU:s ekonomisk-politiska samordning, så kallade landsspecifika rekommendationer av EU-kommissionen. I den femsidiga analysen som riktas till Sverige står bland annat att lägstalönerna bör sänkas och anställningsskyddet ses över.

– Vi tycker att kommissionen har uttryckt sig på ett tveksamt sätt när det gäller de här formuleringarna och vi delar inte bedömningen. Vi tror att en modell med socialt partnerskap på arbetsmarknaden fungerar väl, säger Anders Borg (M) till Europaportalen.

Trots kritiken är regeringen beredd att ställa sig bakom kommissionens rekommendationer vid finansministrarnas Luxemburgmöte på midsommarafton. Rekommendationerna blir då ministerrådets egna och de antas även av Fredrik Reinfeldt och de andra stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet i nästa vecka. Till riksdagens EU-nämnd skriver finansdepartementet  att "regeringen ställer sig bakom att rekommendationerna läggs fram till andra medlemsländer utan att ta ställning till enskilda rekommendationer i sak.”

– Det betyder att vår principiella hållning är att vi lyssnar till rekommendationer från olika internationella organ och tar dem på stort allvar. Men vi anser att frågor om skatter, socialförsäkring, arbetsmarknad och lönebildning är nationella frågor som vi förbehåller oss rätten att fatta beslut om i riksdag och regering.

Har ni meddelat detta till EU-kommissionen?

– Vi har absolut meddelat och framfört våra synpunkter på detta. Vi tycker att kommissionen har skött processen på ett rätt dåligt sätt.

Ändå ger ni grönt ljus till rekommendationerna?

– Ja, på det sättet att vi säger att vi noterar att rekommendationerna görs. Sedan har vi ingen möjlighet att förhålla oss till hur bostadsmarknaden i Portugal fungerar. Vi anser att det är bra att man har en diskussion kring den ekonomiska politiken men ytterst är den ett nationellt ansvar.

Tycker du att kommissionen är tillräckligt lyhörd  för de nationella skillnaderna i EU?

– Jag tror att kommissionen skulle få en bättre process som fick större genomslag i medlemsländerna om den hade mer av konstruktiv dialog över sig och deras rekommendationer var mer genomarbetade och mer välgrundade. Nu får man intrycket att det här är lite ihoprafsade synpunkter som man skickar ut till medlemsländerna och sedan inte vill ha så mycket dialog om.