Annons

EU:s finansministrar strök kritiserade rekommendationer om den svenska arbetsmarknaden. Arkivbild.

Bild: Jm2c

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-rekommendationer om Sverige togs bort

EU:s finansministrar strök kritiserade rekommendationer om svensk lönebildning och anställningsskydd.

När finansministrarna på midsommarafton spikade rekommendationerna för att förbättra Sveriges ekonomiska utveckling strök man EU-kommissionens formuleringar att lägstalönerna bör sänkas och anställningsskyddet ses över.

Till Europaportalen inför finansministermötet i Luxemburg kallade en irriterad finansminister Anders Borg (M) kommissionens förslag för ihoprafsade synpunkter. Samma dag fick Sverige igenom i rådet att stryka löner och anställningsskydd ur förslaget till rekommendationer.  Det visar dateringen på de dokument som rådet släppte i fredags.

I ett annat rådsdokument som Europaportalen läst framgår skälet till stryckningarna.  Att rådet erkänner att i Sverige "är arbetsmarknadens parter ansvariga för löneförhandlingar och att statlig inblandning i processen inte skulle vara i linje med det nationella systemet för lönebildningen".

När Fredrik Reinfeldt (M) och hans statsministerkolegor på fredag antar rekommendationerna kan han tacka sin finansminister att han slipper godkänna en politik som går på tvärs mot den egna linjen: Att den svenska arbetsmarknaden i allt väsentligt är en fråga för arbetsmarknadens parter.

En smolk i bägaren, för de som värnar en självständig svensk arbetsmarknad, är att kritik mot höga lägsta löner och svenskt anställningsskydd finns kvar i en mening i bakgrundstexten som föregår rekommendationerna.  

Varje medlemsland får årligen, inom ramen för EU:s ekonomisk-politiska samordning, så kallade landsspecifika rekommendationer av EU-kommissionen. Syftet är att ge en ekonomisk och politisk vägledning. Dessa behandlas av EU:s finans- och arbetsmarknadsministrar för att slutligen antas av EU-ländernas stats- och regeringschefer vid toppmötet i juni. De landsspecifika rekommendationer är rådgivande och tvingar inget land till en viss politik.