Socialdemokraterna hävdar felaktigt att alliansregeringen misslyckats med jobben, skriver artikelförfattarna. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

(M): Vi har inte misslyckats med jobben

Av EU:s länder är det bara Tyskland som haft en högre jobbtillväxt än Sverige. Socialdemokraterna måste bestämma sig i skattefrågan. Ska skatter beslutas av EU eller av Sveriges riksdag. Det skriver Gustav Blix (M) och Henrik von Sydow (M) i slutreplik till Marie Granlund (S) och Olle Ludvigsson (S).

I en artikel på Europaportalen 22 maj försöker riksdagsledamoten Marie Granlund och europaparlamentarikern Olle Ludvigsson (båda S) klistra på oss moderater uppfattningar som vi inte har. Vi tycker precis som Socialdemokraterna att svensk arbetsmarknad ska beslutas om i Sverige och det ska även fortsättningsvis vara en nationell angelägenhet. Den svenska modellen där arbetsmarknaden i hög grad regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter fungerar väl och bär värnas.

Det märkliga i sammanhanget är att varje gång det talas om att på europanivå reglera exempelvis arbetstid och jourtid – ett stort ingrepp i svensk arbetsmarknadsmodell - då röstar de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna för detta. Alltså stick i stäv med vad man säger sig stå för.

Granlund och Ludvigsson hävdar också felaktigt att alliansregeringen misslyckats när det kommer till jobben. Av EU:s länder är det bara ett (Tyskland) som haft en högre jobbtillväxt än vi sedan 2006. Vi har samtidigt haft den största ackumulerade BNP-tillväxten av alla jämförbara länder under perioden 2007-2011. Sverige är dessutom det enda landet som under samma period minskat sin statskuld. Hur man än jämför är det tydligt att Sverige har klarat den värsta ekonomiska krisen sen 1930-talet bättre än de allra flesta länder.

Kommissionens sysselsättningspaket är förslag på olika åtgärder för ökad sysselsättning som medlemsstaterna bör överväga, det innebär inte att varje land ska eller måste genomföra de åtgärder som hålls fram. Att svensk arbetsmarknad klarar sig väl utan lagstadgade minimilöner ska vi givetvis fortsätta att argumentera för och försvara. Men vi välkomnar samtidigt slutsatsen att sänkta skatter på arbete kan öka sysselsättningen, precis som jobbskatteavdraget gjort i Sverige.

Istället för att försöka hoppa på oss moderater genom dåligt underbyggda debattartiklar så borde riksdagsledamoten Granlund och europaparlamentarikern Ludvigsson ha ett internt möte om vilken skattepolitik S egentligen står för.

Så sent som här om dagen den 23 maj röstade de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet ja till en resolution om att införa en finansiell transaktionsskatt i Europa. Från Socialdemokraterna i Bryssel hör vi också ofta stöd för att EU ska få mer av egna medel, vilket samma socialdemokrater säger sig vara emot när de är i Sveriges riksdag. Samtidigt skriver Granlund och Ludvigsson att Sverige själva ska bestämma om skatterna. Hur ska ni ha det egentligen?

Gustav Blix (M), riksdagsledamot och moderat gruppledare i EU-nämnden

Henrik von Sydow (M), riksdagsledamot och ordförande i skatteutskottet