Sänkt skatt på arbete ökar efterfrågar mer varor och tjänster, skriver Gustav Blix (M) och Henrik von Sydow (M). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Arbetslösheten tickande bomb i Europa

Jobbskatteavdrag finns i 17 OECD-länder och alla utvärderingar visar på positiva och betydande effekter på sysselsättningen. Det är något som Socialdemokraterna tyvärr väljer att blunda för, skriver riksdagsledamöterna Gustav Blix (M) och Henrik von Sydow (M).

I dag firar vi Europadagen. En dag som symboliserar tanken om samförstånd och välstånd mellan människor och länder runt om i Europa. I dag när många länder går igenom hårda prövningar står just samförståndstanken i fokus.

I Europa finns det cirka 25 miljoner arbetslösa medborgare. Ungdomsarbetslösheten är i vissa länder över 50 procent. Det är med andra ord av central betydelse att politiska beslut öppnar upp för fler i arbete. Jobben är den viktigaste frågan och vi är övertygade om att sänkt skatt på låg och medelstora inkomster får fler i arbete. I ett krisande Europa är det bra att EU-kommissionen nu går fram med rekommendationer om sänkt skatt på arbete. En stark arbetslinje behövs i hela Europa.

I dag finns lösningar som liknar det svenska jobbskatteavdraget i hela 17 OECD-länder och de har utvärderats i en lång rad studier. Alla utvärderingar visar på att ett jobbskatteavdrag har positiva och betydande effekter på sysselsättningen. I Sverige märks effekten inte minst av att sysselsättningen ökat med 200 000 personer sedan 2006, trots den allvarligaste ekonomiska krisen på 70 år i Europa, något som Socialdemokraterna tyvärr väljer att blunda för.

Sänkt skatt på arbete ökar hushållens disponibla inkomst så att hushållen efterfrågar mer varor och tjänster. Genom våra reformer har människor med vanliga inkomster fått över 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad efter skatt. Men pengarna stannar inte där utan genom konsumtion eller investeringar används dessa pengar så att företag kan öka sin produktion och anställa fler. Jobbskatteavdragets både direkta och indirekta effekter förstärker tillsammans varandra och leder till att det varaktigt skapas fler arbeten. Denna arbetsfrämjande politik ger tillväxt och säkrar finansiering av välfärden, men den leder framför allt till att utanförskap kan brytas.

Därför rekommenderar även EU-kommissionen medlemsländerna att sänka skatten på arbete. I det sysselsättningspaket som kommissionen presenterat uppskattas att det finns potential till 20 miljoner nya jobb i Europa, om medlemsländerna sätter in rätt åtgärder. Just sänkt skatt på arbete tillsammans med höjd skatt på farliga kemikalier förs fram som en tillväxtdrivande skattepolitik. Detta ligger väl i linje med vad alliansregeringen har gjort och vill fortsätta göra. Vi vill därför gärna gå vidare med ett femte steg av jobbskatteavdraget när ekonomin tillåter det. Mot detta står en Socialdemokrati som i stället prioriterar en politik som höjer trösklar in på arbetsmarknaden och gör det mindre lönsamt att arbeta.

I Europa talas det nu mest om statsskuldsnivåer och räddningspaket. Självklart är det viktigt att hitta lösningar på de problemen, men de får inte skymma sikten för den kanske största utmaningen av alla, nämligen den utbredda arbetslösheten i Europa. Detta utanförskap är en tickande bomb som riskerar att explodera om inte EU och medlemsstaterna ger högsta prioritet till reformer som ger arbetstillfällen och tillväxt. Jobbskatteavdraget är en sådan reform.

Gustav Blix (M), riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i EU-nämnden

Henrik von Sydow (M), riksdagsledamot och ordförande i skatteutskottet