Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen hoppas på 17 miljoner nya jobb

Genom reformer på arbetsmarknaden vill EU-kommissionen råda bot på den rekordhöga arbetslösheten i unionen. 

I kommissionens sysselsättningspaket, som väntas på torsdag, rekommenderas medlemsländerna bland annat att införa branschvisa och ”skäliga” minimilöner och öppna sina arbetsmarknader andra EU-länder. Det skriver den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung som har läst ett utkast till förslaget.

Kommissionen vill också minska skatten på arbete och istället öka skatten på förmögenhet och miljöfarliga produkter.

Den största tillväxten spår kommissionen kommer inom vårdsektorn, IT och i den gröna ekonomin och hoppas att förslaget ska hjälpa till att skapa 17 miljoner nya jobb fram till 2020.

EU har dock mycket begränsad makt att lagstifta om arbetsmarknads-, skatte- och socialpolitik.