Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble ger upp tanken på en finansskatt. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland släpper finansskatten

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble ger upp försöken att få en europeisk skatt på finanstransaktioner men vill fortfarande ha en reglering av högfrekvenshandel redan i år.

Efter att ha varit en förespråkare för en skatt på finansiella transaktioner vänder nu den tyske finansministern Wolfgang Schäuble kappan och menar att en sådan skatt är omöjlig att införa på EU-nivå.

– Det får vi inte igenom, sade Wolfgang Schäuble under ett diskussionsmöte i en kyrka i Berlin på måndagskvällen rapporterar den tyska finanstidningen Handelsblatt.

Anledningen är det motstånd som bland annat Sverige och Storbritannien anfört mot en finansskatt. För att en sådan skatt ska kunna bli verklighet krävs att alla EU-länder godkänner den.

– Inte heller kommer vi att få igenom den i euroländerna, sade Schäuble och syftade på den kritik som finns mot skatten hos vissa euroländer, bland annat Luxemburg och Cypern.

– Därför kommer vi att göra något annat, sade Schäuble som inte heller trodde att en så kallad stämpelskatt på aktiehandel som redan finns i Storbritannien är aktuell.

Han menade att man måste söka en lösning inom EU-fördraget via ett ”förstärkt samarbete” för att minska högfrekvenshandeln på marknaden, vilket varit ett av finansskattens tänkta syften. Högfrekvenshandel är den sekundsnabba handel med värdepapper som vissa kritiker menar delvis låg bakom finanskrisen 2008.

På måndagen ska Wolfgang Schäuble ha talat om en reglering av högfrekvenshandeln med Michel Barnier, EU-kommissionär för den inre marknaden. Men hur en sådan reglering skulle se ut är ännu oklart.

– Det måste ske något på detta område för att förhindra nästa kris. Vi kan inte vänta tills vi är överens om det globalt, sade Schäuble och tillade att Europa måste gå före.

– Jag satsar på att vi kanske kan få det till stånd i år, sade Wolfgang Schäuble.

I förra veckan presenterade EU-kommissionen nya beräkningar på hur mycket en finansiell transaktionsskatt skulle kunna bidra med. Enligt dem skulle intäkterna från en sådan skatt på EU-nivå kunna halvera EU-ländernas medlemsavgift.