Nu inbjuds medborgarna att delta i EU-demokratin. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omdiskuterat medborgarinitiativ sjösätts

Nu ska medborgarna kunna sätta upp frågor på EU:s dagordning.

På söndag öppnar EU dörrarna för medborgarförslag i det så kallade medborgarinitiativet. Därmed genomförs en omdiskuterad förändring i EU som av vissa framhållits som en liten men viktig demokratireform medan andra har kritiserat den som alltför komplicerad och byråkratisk.

Med medborgarinitiativet kan organisationer och privatpersoner uppmana EU-kommissionen att ta upp vissa frågor inom EU:s politikområden. Kommissionen kan, om den vill, anta ett medborgarförslag och lägga fram förslag till lagändringar.

– Det är inte längre upp till ministrar, EU-parlamentariker och kommissionärer att själva bestämma vad som ska stå på dagordningen. Från och med nu kan medborgare sätta frågor på agendan, sade Nicolai Wammen, EU-minister från Danmark som just nu är ordförandeland i EU.

Initiativet har också fått kritik för att det riskerar att få stora företag och lobbyister att systematiskt samla in namn för att få igenom lagförslag.

Annons

– Jag tror att det är lätt att se om det ligger ekonomiska intressen bakom ett initiativ, sade EU-parlamentets talman Martin Schulz men tillade att vi inte får ha orealistiska förhoppningar på initiativet.

Maroš Šefčovič, EU-kommissionär med ansvar för frågan, tror att namninsamlingar kommer att utgöra ett stort tryck på kommissionen att komma fram med förslag i de frågor som medborgarna tar upp.

– Det viktigaste nu är att se till att EU:s medborgare känner till medborgarinitiativet och vet hur det fungerar så det kan börja använda det, sade Maroš Šefčovič.

Han tror att sociala nätverk som Facebook och Twitter kan bli en viktig kraft för att mobilisera EU-bor och drar paralleller till hur dessa verktyg använts under den arabiska våren och upproret mot Acta-avtalet.

Det första medborgarinitiativet kan bli en pågående namninsamling som vill att EU lagstiftar om att det ska bli förbjudet att privatisera vattenförsörjningen.