Hoppa till artikelns andra spalt.

EU rasar över ryskt beslut

Ryssland har beslutat att stoppa import av levande djur från EU-länderna. Beslutet fick EU-kommissionen att reagera kraftigt på tisdagen.

EU-kommissionen uttryckte idag sin djupa besvikelse över Rysslands beslut att införa ett förbud mot import av levande djur (gris, nötkreatur, får och getter) från EU.

EU-kommissionärna Karel De Gucht och John Dalli säger i ett gemensamt uttalande att importförbudet är oproportionerligt och omotiverat och uppmanar Ryssland att upphäva beslutet. Beslutet sänder också en mycket negativ signal till Rysslands internationella handelspartners, sade kommissionärerna.

Annons

Kommissionen pekar i synnerhet ut exporten av levande svin som viktig för vissa EU-länder.

De ryska myndigheterna motiverar sitt förbud av bland annat risken för det nya Schmallenbergviruset och blåtunga.

Detta är inte relevant, eftersom grisar inte påverkas av dessa sjukdomar säger kommissionen.

I augusti blir Ryssland medlem i handelsorganisationen WTO och kommer då att kunna straffas om de inför liknande förbud.