Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-glädje i Finland

Allt fler finländare ställer sig positiva till EU. 

Drygt hälften, 55 procent, av finländarna ser klart positivt på EU vilket är en ökning med 18 procentenheter under det senaste året. Det visar siffror som det finländska Näringslivets delegation EVA tagit fram.

Framför allt är det äldre och akademiskt utbildade som är positiva. Mest negativa till EU är 18-25-åringar.

Andelen finländare som vill gå ur unionen har sjunkit från 17 procent 2007 till åtta procent i dag.

Trots finanskrisen anser varannan finländare att landet har nytta av att vara med i euron. Däremot anser en lika stor andel att Finland inte borde ha gett så mycket stöd till krisande euroländer.

1271 personer deltog i studien som gjordes i januari.