Rumänska protester mot regeringen på gatorna i Bukarest. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Uppskjutna val i ett Rumänien på glid

Röster höjs för att demokratin i Rumänien är trängd. Oppositionella menar att demonstrationerna som pågår runt om i landet inte beror på dålig ekonomi utan brist på folkstyre. – Vi moderniserar landet, menar regeringen.

Tusentals rumäner tog till gatan i mitten av januari. Gnistan som tände missnöjet var att den populäre vice hälsoministern Raed Arafat avgått efter att offentligt ha kritiserat regeringens plan på att privatisera landets sjukvård. Nu har han fått tillbaka jobbet, planen på privatisering lagts åt sidan och ministrar sparkats. Men protesterna fortsätter.

Händelsen är bara en av många som får Rumänien att bli alltmer odemokratiskt, menar ledande EU-parlamentariker och den rumänska oppositionen.

– Vi har allvarliga farhågor för den demokratiska utvecklingen i Rumänien, sade Hannes Swoboda ordförande för den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet.

– Jag är verkligt oroad över en växande politisk trend i Europa med populism och nationalism, sade den liberale gruppledaren Guy Verhofstadt och tillade att ett underskott på fundamentala fri- och rättigheter är lika allvarligt som den ekonomiska krisen.
 
Tillsammans med rumänska politiker och forskare hade de liberala och socialdemokratiska partigrupperna i EU-parlamentet under tisdagen anordnat en debatt om situationen i Rumänien.

– Folket på gatorna i Rumänien har anklagats för att vara där bara på grund av ekonomiska problem. För att regeringen sänkte deras löner. Detta är orättvist. De är där för att de är missnöjda med nivån på den rumänska demokratin, sade Victor Ponta partiledare för det oppositionella socialdemokratiska partiet PSD.

Victor Ponta hävdar att protesterna beror en alltmer maktfullkomlig regering. Han får stöd av Victor Alistair från korruptionsgranskaren Transparency International.

– Bristen på social dialog är allvarlig. Regeringen tror att staten tillhör dem, sade Victor Alistair.

Oppositionsledaren Ponta tar som exempel regeringskoalitionens användning av en klausul i den rumänska konstitutionen som i nödsituationer gör det möjligt för regeringen att förbise parlamentet när lagar ska stiftas.

– Bland annat handlar dessa lagar om reformer i utbildningen, arbetsrätten och domstolen. Dessa lagar har inte debatterats i parlamentet. Vi hade inte ens möjligheten att rösta emot dem vilket strider mot konstitutionen, sade Victor Ponta.

Tidigare har klausulen använts en till två gånger per mandatperiod. Efter halva mandatperioden har den nu redan utnyttjats 14 gånger för att stifta lagar utan parlamentarisk debatt.

Sulfina Barbu, arbetsmarknads- och socialminister i den rumänska regeringen försvarar handlandet med att man just nu genomför en modernisering i Rumänien.

– Det har varit nödvändigt att använda klausulen för att stifta vissa lagar, sade Sulfina Barbu.

Den rumänska regeringen har även beslutat att skjuta upp de lokala valen som var planerade att äga rum i juni.

– Vad jag vet är det första gången det händer i EU, sade oppositionsledaren Victor Ponta.

Han menar att anledningen är det ofördelaktiga läget i opinionsmätningar som ligger bakom beslutet att skjuta upp valen.

– Landets författningsdomstol dömde för några dagar sedan att förslaget bryter mot konstitutionen. Men regeringskoalitionen har ännu inte ändrat sig, sade Victor Ponta.