Den finansiella transaktionsskatten är tänkt att minska spekulation på finansmarknaden. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tunga euroländer kräver finansskatt

Nio euroländer med Frankrike i spetsen vill att frågan om en finansiell transaktionsskatt ska toppa EU:s dagordning.

Frankrike har tillsammans med åtta euroländer skickat ett brev till det danska ordförandeskapet där de uppmanar att frågan om en skatt på finansiella transaktioner ska skyndas på.

 I EU-parlamentet som troligtvis ska rösta om en skatten i maj, finns ett starkt stöd för att införa en finansskatt på EU-nivå. Wolf Klinz, tysk liberal som tidigare varit emot en sådan skatt, har ändrat inställning.

– Finanssektorn har inte lärt sig läxan och jag tror inte att det finns några andra sätt att få den att ta sitt ansvar, sade Wolf Klinz när frågan diskuterades i parlamentets ekonomiutskott i början av januari.

I slutet av januari annonserade den franske presidenten Nicolas Sarkozy att Frankrike på egen hand ska införa en sådan skatt.

– Det kommer sätta ett exempel, sade han då.

Men många ekonomer menar att en skatt på finansiella transaktioner inte är ett lyckat drag.

– Jag är som de flesta ekonomer skeptisk till det, säger Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, till Europaportalen.

Han framför två skäl.

– Det ena är att den typen av skatt knappast fungerar, finansmarknaden hittar vägar runt. Dessutom minskar det effektiviteten i finansiella system, säger Nils Gottfries.

Enligt EU:s stora regelbok Lissabonfördraget kan en tredjedel av medlemsländerna gå samman och införa en ny lagstiftning. En tredjedel av de 27 medlemsländerna är just nio.

Frankrike har sedan länge varit en stark förespråkare för att införa en skatt på finansiella transaktioner på EU-nivå. Men bland annat Sverige och Storbritannien är starka motståndare till en sådan skatt.

Frågan om en finansiell transaktionsskatt kommer troligtvis att tas upp på EU-toppmötet den 1-2 mars.