En transaktionskatt minskar pensionerna, skriver EU-parlamentariker Olle Schmidt (FP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Finansskatt minskar tillväxt och pensioner

Det finns bättre sätt att beskatta bankerna än med transaktionsskatt. Det skriver Olle Schmidt (FP) i slutreplik till Färm (S) och Ludvigsson (S).

Pensionsförvaltare kritiseras ofta för att de tar ut höga förvaltningsavgifter. Även en låg årlig avgift slår hårt mot pensionen. Samma sak gäller i fråga om transaktionsskatter eller finansskatter som det också kallas.

För en 30-årig löntagare skulle transaktionsskatten innebära att pensionen hinner minska med mellan 2 och 8 procent, beroende på hur ofta omplaceringar sker i sparandet. Även omplaceringar till följd av konjunkturläget skulle beskattas.

Färm och Ludvigsson hävdar att den skatt som nu diskuteras i Europa skulle vara smartare utformad än den svenska valpskatten var (Europaportalen 120210). Jag kan ge dem rätt i detta i så måtto att skattesatsen är lägre. Men skattens förespråkare talar också om att skatten skulle få effekter bortom de länder som själva inför den. En sådan form av extraterritoriell beskattning är allt annat än frihandelsvänlig.

Genom att beskatta transaktioner som genomförs i länder utan skatten, bara för att transaktionens ena part är bosatt i ett land med skatten, skulle man göra EU mindre konkurrenskraftigt och frihandelsvänligt. Även om Sverige står utanför systemet skulle alltså skatt kunna tas ut om en tysk aktör köper aktier eller genomför en finansiell transaktion i Sverige. Detta utgör ett hinder mot fri kapitalrörlighet.

En huvudinvändning jag har är dessutom att det är fel att införa en skatt med så stora och osäkra och effekter. Den slår oproportionerligt hårt mot länder med en stor finansiell sektor, som till exempel Storbritannien.

EU-kommissionär Semeta var emot den finansiella transaktionsskatten av de skäl också jag har fört fram, men han tvärvände i fjol efter politiska påtryckningar.

Att riskera en återhämtning av tillväxten och minska pensionerna är i sanning ingen löntagarvänlig politik. Den svenska regeringen har insett detta. Det utesluter inte att det skulle kunna vara bra att i framtiden momsbelägga den finansiella sektorn och höja skatten på finansiella tjänster. Detta bör ske under ordnade former.

En diskussion borde också föras om en skatt på bankernas vinster, löner och bonusar, en så kallad finansiell aktivitetsskatt. Att momsbelägga den finansiella sektorn skulle vara betydligt bättre än att införa en skatt som slår mot vanliga medborgares sparande och pensioner.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.