Hoppa till artikelns andra spalt.

Unionen manar till öppnare attityd mot finanspakten

Tjänstemannafacket Unionen manar Europa att hålla ihop och att medlemskap i finanspakten kan vara en väg för det.

– Vi anser att det kan finnas ekonomiska, politiska och demokratiska skäl att vara med i eurozonpakten, skriver Hanna Wallinder på Unionen på fackets hemsida.

Unionen uppmanar den svenska regeringen att få flexiblare krav i budgetreglerna för att kunna skapa tillväxt. Ett land som har sunda statsfinanser och en hållbar statsskuld bör kunna få ha budgetunderskott på mer än 0,5 procent i en lågkonjunktur – för att kunna göra investeringar för framtiden, heter det i uttalandet.

Om Sverige ska delta eller inte anser Unionen bör bestämmas först när ett slutgiltigt förslag till pakten finns. Europafacket säger nej till finanspakten.