Hoppa till artikelns andra spalt.

Tvångsarbete vanligare än prostitution

Olika former av tvångsarbete och tiggeri förekommer oftare än prostitution när det gäller trafficking i Sverige. 

I en rapport från svenska Rikspolisstyrelsen framgår att det blir allt vanligare att människohandel innebär tvångsarbete, tiggeri eller annan kriminell verksamhet snarare än prostitution. Under 2010 anmäldes 53 sådana fall medan 31 anmälningar rörde prostitution.

Gärningsmännen och de offer som tvingas eller förmås att åka till Sverige kommer i de flesta fall från länder där det råder en utbredd fattigdom, stor arbetslöshet och där det dessutom saknas sociala skyddsnät, sammanfattar rapporten. Bland andra nämns Bulgarien, Rumänien, Polen och Slovakien.