Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike inför egen transaktionsskatt

Den första augusti kommer all franska aktiehandel att beskattas med 0,1 procent.

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy offentliggjorde förslaget i söndags kväll.

– Det kommer sätta ett exempel, sade han.

Samtidigt presenterade Nicolas Sarkozy en momshöjning med 1,6 procentenheter till 21,2 procent.

De nya skattepåläggen är en del i det franska försöket att minska landets budgetunderskott och på sikt statsskulden. Just momshöjningar har blivit ett ofta använt grepp för att visa politisk handlingskraft i kristider.

Finansskatten på 0,1 procent inkluderar förutom aktiehandel även försäkringar mot kreditförluster, så kallade swappar, och spekulativ datorbaserad handel. Dessutom införs en 0,01-procentig skatt på så kallade derivat.