Riksdagen väntas säga nej till förslaget om en gemensam transaktionsskatt för EU vid en omröstning 30 november.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Riksdagen vill stoppa EU-skatt

Riksdagens skatteutskott anser att en europeisk skatt på transaktioner strider mot EU:s närhetsprincip.

Skatteutskottet i riksdagen har motsatt sig EU:s förslag om en finansiell transaktionsskatt. De fyra regeringspartierna och Sverigedemokraterna menar att förslaget strider mot EU:s så kallade subsidiaritetsprincip som innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

– Det är nationerna som ska besluta om beskattning, inte EU, säger Ulf Berg (M), ordförande i skatteutskottet, till Europaportalen.

Det var inte EU-kommissionens skatteförslag i sig som diskuterades under onsdagen i utskottet utan huruvida det strider mot subsidiaritetsprincipen. De fyra regeringspartierna är också motståndare till själva transaktionsskatten.

– Det är en väldigt farlig utveckling att låta EU ta ut sina egna skatter. Då är det lätt gjort att hela tiden skruva upp kranen vartefter man behöver pengar, säger Ulf Berg.

Socialdemokraterna delade regeringspartiernas ståndpunkt att förlaget strider mot subsidiaritetsprincipen men är fortfarande öppna för en finansiell transaktionsskatt.

– Vi kom till samma slutsats fast med olika motiv, säger Jennie Nilsson (S), vice ordförande i skatteutskottet.

– Vi valde att göra en egen skrivning om det eftersom vi vill framhålla att vi ser skäl för att titta på en finansiell transaktionsskatt, säger hon.

Om tillräckligt många parlament invänder att EU:s skatteförslag strider mot subsidiaritetsprincipen kan EU-kommissionen att tvingas ompröva förslaget.

För att en finansiell transaktionsskatt ska kunna bli verklighet måste alla medlemsländer komma överens.

EU-kommissionen föreslog tidigare under hösten en skatt på finansiella transaktioner. Skatten har två huvudsyften. Dels minska den finansiella sektorns risktagande, dels ge skattepengar till EU och medlemsländerna. EU-parlamentet stöder förslaget, medan frågan är en vattendelare bland medlemsländerna. Den svenska regeringen har sedan tidigare varit kritisk mot förslaget.

EU hoppas kunna komma till ett beslut i frågan under det danska ordförandeskapet som tar vid vid årsskiftet och pågår till sista juni nästa år.