Anders Borg (M).

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kontroversiellt skatteförslag delar unionen

Sverige är kritiskt till förslaget om en skatt på finansiella transaktioner som EU-kommissionen lade fram för unionens medlemsländer på tisdagen.

På gårdagens finansministermöte presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en finansiell transaktionsskatt. EU-parlamentet, Frankrike och Tyskland stöder sedan tidigare idé. Men Sverige och andra länder är skeptiska.

– Det här är en skatt som är osedvanligt kostsam när det gäller effekter på samhällsekonomin, sade Sveriges finansminister Anders Borg (M) på tisdagen i samband med mötet.

Enligt en diplomat med insyn i förhandlingarna var ungefär hälften av medlemsländerna för en finansiell transaktionsskatt. Resten emot. Andra källor gjorde gällande att diskussionen om skatten var ovanligt frank.

Transaktionsskatten ska fylla två huvudsakliga funktioner, dels minska den finansiella sektorns risktagande, dels ge skattepengar till EU och medlemsländerna. Enligt kommissionen kan intäkterna bli mellan 16,4 och 433,9 miljarder euro per år.

Skatten kan, enligt kommissionens beräkningar, sänka unionens bruttonationalprodukt, BNP, med mellan 0,17 till 1,76 procent beroende hur hög skatten blir.

– Med realistiska antagande kan man hamna på en mycket högre siffra, menade den svenske finansministern.

Anders Borg anser att det finns andra alternativ för att se till att bankerna betalar för att de orsakar osäkerhet. Den svenske finansministern förespråkade på mötet med sina kollegor istället en så kallad aktivitetsskatt.

– En transaktion kan lätt flyttas. En aktivitet, till exempel en arbetaravgift på hela lönesumman, kan man helt enkelt inte flytta. Risken att man förlorar verksamheten är mycket mindre och det får mindre effekt på BNP, sade Borg till Europaportalen.

Sverige har redan erfarenhet av effekter av en transaktionsskatt. På 1980-talet infördes en sådan i landet för att stävja bankernas risktagande. Men den drogs snart tillbaka då det visade sig att många finanstransaktioner flyttade utomlands. EU-kommissionen, som studerat den svenska  skatten, menar att deras förslag inte kommer att få samma effekter. Man Anders Borg menar att det inte stämmer.

– I dag har vi mer högfrekvenshandel på börserna, transaktionskostnaderna är mer styrande för handeln än på 1980-talet, så det finns en ännu större risk för utflyttningseffekter, sade han.

EU hoppas kunna komma till ett beslut i frågan under det danska ordförandeskapet som tar vid vid årsskiftet och pågår till sista juni nästa år.