Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike böjer sig för Tyskland

Nicolas Sarkozy har nu bytt sida och stödjer Angela Merkel att den Europeiska centralbanken inte ska användas som sedelpress för att rädda euron.

Den franske presidenten hade tidigare sagt att ECB bör gå in och stödköpa statsobligationer i krisdrabbade euroländer för att återställa förtroendet i valutaunionen. Den tyska förbundskanslern har varit starkt emot en sådan åtgärd.  

Risken tyskarna ser är dels att trycket på de krisande euroländerna att genomföra reformer minskar, dels att inflationen riskerar att skjuta i höjden.

ECB:s enda mandat i dag är att se till att inflationen i euroområdet ligger runt två procent.