Annons

Kärnkraftverket i Antwerpen är ett av totalt 135 som nu stresstestas av EU.

Bild: Remflex

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stresstest av kärnkraft kritiseras

Ingen av stresstesterna pekar på några akuta problem i något av kärnkraftverken i EU enligt rapport.

Som en konsekvens av kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima i mars i år pågår nu så kallade stresstester för att ta reda på hur säkra kärnkraftverken i EU är.

De första, provisoriska, rapporterna av testerna har nu strömmat in till ENSREG (European Nuclear Safety Regulator Group) – en oberoende myndighet i EU som består av företrädare från alla medlemsländers strålsäkerhetsmyndigheter eller motsvarande och som har i uppdrag att utföra stresstesten.

Deras uppgift är att utvärdera hur väl de 135 kärnkraftverk i medlemsländerna står emot jordbävningar, översvämningen, strömavbrott, förlorade värmesänkor, haverier och hur den allmänna beredskapen ser ut.

Den gröna partigruppen i EU-parlamentet har låtit undersöka hur stresstestet genomförs och menar att det är undermåligt.

– Resultatet av vår studie är att stresstestet inte kommer kunna berätta hur säkra kärnkraftverken är, sade Wolfgang Renneberg, tidigare chef på tyska atomenergimyndigheten och författare till de Grönas studie.

Företrädare för ENSREG menar att det i ingen av de provisoriska rapporter som nu kommit in finns något som pekar på några akuta problem i något av kärnkraftverken. Den sista juni 2012 ska stresstestet vara klart för att lämnas över i en rapport till Europeiska rådet.

Wolfgang Renneberg menar att stresstesten endast fokuserar på översvämningar och jordbävningar och inte tar hänsyn till potentiella faror som bränder, elfel, rörläckor eller den mänskliga faktorn. Inte heller eventuella scenarier där flyg kraschar in kärnkraftverken tas enligt honom upp i stresstestet.

– Det här testet ger oss bara ett litet fönster för att se på de risker som finns, sade han på de Grönas presskonferens i tisdags där de presenterade sin studie.

Renneberg kritiserade vidare hur stresstesten genomförs.

– Stresstesten vilar på rapporter från operatörerna på kärnkraftverken. Kommissionen har inte utfört några egna inspektioner, sade han.

De slutgiltiga redogörelserna för läget ska lämnas in till myndigheten senast vid årsskiftet. Efter det tar kontrollgrupper över för att detaljgranska stresstesten.

I de kontrollgrupper som ska granska ländernas rapporter får det dock inte ingå experter från det land som för tillfället granskas. Detta menar ENSREG ska eliminera risken med att experter av egenintresse ger sitt eget land högre betyg än det förtjänar. Inte eller kommer företrädare från kärnkraftsindustrin eller icke-statliga organisationer som Greenpeace att få ingå i kontrollgrupperna.