Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk miljardintäkt från europeiska skatteparadis

Svenska staten har fått in närmare en miljard kronor i skatt på sparande från europeiska skatteparadis sedan 2010.

Förändrade regler och förbättrad insyn i svenskars sparande i europeiska länder har gjort att allt fler funnit det för gott att självmant meddela skatteverket om sitt sparande i skatteparadis.

– Uppskattningsvis 90 procent kommer från europeiska skatteparadis och det mesta kommer från Schweiz och Luxemburg., säger Göran Haglund analytiker på Skatteverket till Europaportalen.

Den 1 juli i år höjdes den källskatt som svenskar betalar på ränteinkomster i bland annat Schweiz och Luxemburg, i enlighet med EU:s sparandedirektiv. Källskatten är nu 35 procent vilket innebär att skattesatsen nu är högre än den svenska kapitalskatten på 30 procent.

– Just nu gäller EU-direktivet bara på räntor från sparande men det pågår ett arbete att utvidga direktivet så att det kan tänkas komma beröra utdelningar och annat, säger Göran Haglund.

Sverige har de senaste åren tecknat avtal med 32 länder som OECD tidigare har klassat som skatteparadis. Dessutom har skatteavtalen med Schweiz och Luxemburg omförhandlats, uppger Skatteverket.