Angela Merkel kan pusta ut efter starkt stöd.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Merkel: Misslyckas euron, misslyckas Europa

Efter dagens tyska omröstning öppnas nu vägen för att utöka krisfonden EFSF under kvällens EU-toppmöte.

Angela Merkel höll i dag tal inför tyska förbundsdagen där hon begärde mer stöd till den europeiska krisfonden EFSF. Hon lovade att få Grekland snabbt på benen och att Tyskland ska göra allt för att hjälpa dem.

– Vi kan inte bara anta att vi får ett till halvsekel av fred i Europa. Misslyckas euron, misslyckas Europa. Och det får inte hända. Vi har en historisk plikt att med alla möjliga medel lösa denna kris, eldade den tyska förbundskanslern på.

– Det som är bra för Europa är bra för Tyskland. Vi måste reparera felen som har begåtts. Nu eller aldrig, pläderade Merkel inför det tyska parlamentet.

Efter en häftig debatt i förbundsdagen fick Merkel med sig en stor majoritet av de tyska parlamentsledamöterna, 503 mot 89,  för att utöka krisfonden på EU-toppmötet under onsdagskvällen.

Nederländska medier kallar kvällens ödesmöte för ”E-dagen”.  Första ska EU:s alla 27 stats- och regeringschefer träffas under en middag och sedan är det tänkt att de tio länder som inte har euro lämnar mötet. Från början skulle de inte alls vara med, men efter påtryckningar från Sverige, Polen och Storbritannien böjds alla länder in.

Målet är att lösa krisen en gång för alla. Vad exakt detta innebär är i nuläget inte klart men stommarna i krispaketet är.

  1. Förstärka krisfonden EFSF. Nu förfogar den över 440 miljarder euro. Men vissa kräver att denna summa fördubblas eller till och med fyrdubblas.
  2. En nedskrivning av den grekiska skulden. De tidigare 21 procenten som EU-ledarna kom överens om i juli räcker inte till. De siffror som nämns är en skuldavskrivning på 50-60 procent. Vissa bedömare tvivlar på att detta räcker.
  3. Om skuldavskrivningen går igenom måste de banker som lånar ut pengar till Grekland få mer kapital för att inte gå omkull. Dessa pengar ska komma dels från aktieägarna, dels från skattebetalarna. En lösning som också diskuteras är att EFSF ska kunna hjälpa att rekapitalisera bankerna.