Arkivbild. EU måste erkänna Kurdistan och att vi kurder finns skriver Sabina Theresa Ivérsen Tammelin.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
EU måste hjälpa kurderna

EU måste erkänna Kurdistan och att vi kurder finns. Det skriver Sabina Theresa Ivérsen Tammelin.

Hur många kurder ska behöva dö innan världen vaknar upp? EU, FN och resten av världen kan göra mer en vad de gör i dag. EU-politiker bör inse att USA måste ut ur Irak.  
 
De irakiska, iranska, syriska och turkiska regeringarna måste acceptera oss kurder som människor. De kan inte ta i från oss rätten till vårt ursprung, språk och kultur. Politikerna inom EU måste sätta hårdare press på dessa länder i frågan om detta.
 
EU och Världen måste erkänna att Kurdistan finns och att vi kurder finns. Vi är varken irakier, iranier turkar eller syrianer, utan just kurder.
 
Vi är trötta! Räcker det inte med över 1000 år av förföljelse?  Räcker det inte med gasbombningen i Halabja den 18 mars 1988? Eller krigszonen år 1924-1965 då man isolerade Kurdistan från omvärlden? Då fick ingen komma in eller ut ur området då man inte ville visa omvärlden vilket förtryck kurderna levde under.
 
Kurder är krigare och har gång på gång lyckas slå sig loss och bildat sin egen stat. Men omvärlden har gång på gång slagit ner den. Till vilken nytta? Varför nekar ni just oss rätten till ett eget land?
 
EU måste hjälpa till mer i biståndsfrågan inte minst öka biståndet till sjukvården. Även utbildningen måste få en större betydelse i biståndet.  
 
Så länge ingen förändring sker så kommer fler kurder att dö av fattigdom och hatet mot omvärlden kommer bara att växa. Detta är en grogrund för hederskulturen som riskera att bli värre och värre. Mest lidande kommer ännu en gång att drabba landets kvinnor och deras barn. Om det varit europeiska kvinnor och barn, om det inte vore just kurder hade EU och andra gjort mer då? Hade allt sett annorlunda ut då, jag bara undrar?

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.