Hoppa till artikelns andra spalt.

Stark uppgång för Baltikum

Mellan maj och juni sjönk industriproduktionen i EU med 1,2 procent. Men jämfört med ett år tidigare har produktionen ökat med nästa tre procent. Mest ökar Baltikum.

Färska siffror från Eurostat visar på en tydlig månadsvis avmattning i EU-ländernas  industriproduktion under senare delen av första halvåret. Efter en liten uppgång i februari har produktionen legat på samman nivå fram till juni då den påtagligt sjönk jämfört med månaden innan.

På årsbasis visar samtliga redovisade länder, utom sju EU-länder med Grekland och Storbritannien i botten, på en uppgång i juni. Bäst gick det för de baltiska länderna där Estland utmärker sig med en ökning på närmare 24 procent.

Sverige har inte ännu redovisat uppgifter för juni men har sedan årsskiftet legat på en genomsnittlig årstakt på plus 12 procent dock med en tydlig minskning av ökningstakten sedan februari.