Spaniens premiärminister José Luis Rodriguez Zapatero (S).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Spanien stoppar rumänska arbetare

Spanien har fått EU-kommissionens godkännande att hindra rumänska medborgare från att söka arbete i landet på grund av den svåra ekonomiska krisen och höga arbetslösheten. Beslutet ifrågasätts av svenska EU-politiker. Vad tycker du? Rösta.

I skuggan av den svåra ekonomiska krisen med hög arbetslöshet som Spanien genomlider ställer sig landet nu till den skara länder som med hjälp av en EU-regel hindrar rumäner att söka arbete i landet. EU-kommissionen gav på torsdagen sitt godkännande för att undantagsreglerna kan gälla fram till 31 december 2012.

– Spaniens begäran är väl underbyggd. Beslutet har fattats på grund av den mycket specifika sysselsättnings­situationen i Spanien, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning i ett uttalande.

Det är oklart vad beslutet betyder för att sänka arbetslösheten som är EU:s högsta på drygt 20 procent eller hur det ska höja den låga tillväxten i ekonomin. EU-kommissionen lämnar inga direkta svar på den frågan.

De rumäner som redan har arbete eller är inskrivna vid den spanska arbetsförmedlingen berörs inte utan beslutet riktar sig mot nya grupper rumäner som vill söka sig till den spanska arbetsmarknaden. Enligt EU-kommissionen har antalet rumänska medborgare som kommer till Spanien för att arbeta sjunkit de senaste åren, antagligen på grund av den ekonomiska nedgången, men det är fortfarande många som kommer. Rumäner är den största gruppen utländska medborgare i Spanien och uppgår till 820 000 personer.

Att den s-ledda regeringen i Spanien vill stoppa fler rumäner från söka jobb reser frågetecken hos svenska socialdemokrater.

– Jag tror inte att beslutet kommer att förändra läget i Spanien. Jag är dessutom förvånad eftersom vi har ett nätverk i Europeiska socialdemokratiska partiet som regelbundet diskuterar intregrationspolitik och migrationsfrågor och i de sammanhangen har spanjorerna varit väldigt tydliga att de inte ser någon anledning att försöka tänja på exempelvis Schengenreglerna. Inte heller har de sett några problem med de många människor som har kommit till Spanien från andra delar av världen. De har tvärtom varit väldigt tydliga med att de vare sig ser några kortsiktiga eller långsiktiga vinster med att inte leva upp till de avtal som finns, säger Marita Ulvskog (S) Europaparlamentariker till Europaportalen.

Marit Ulvskog får medhåll av folkpartisten Olle Schmidt i Europaparlamentet.

– Jag tycker att det här är egendomligt och undrar om det är berättigat. Jag tror att Europaparlamentet kommer att ställa frågor kring detta.

Varje medlemsland har två veckor på sig att eventuellt protestera mot beslutet. Om något land har invändningar får ministerrådet sista ordet.