Ambassadör Remigijus Motuzas. Litauen ber om ursäkt för utlämnandet av information kring vitrysk medborgarrättsaktivist.

Bild: Litauens ambassad

Hoppa till artikelns andra spalt.

Litauen ber om ursäkt

Att de vitryska myndigheter fick information som ledde till gripandet av den vitryska människorättsaktivisten Ales Belyatsky är en oacceptabel händelse och för oss ett ångerfullt missförstånd. Det skriver Litauens ambassadör i replik till Szyber (KD), Enochson (KD) och Birkoff.

Gripandet av vitryska människorättsaktivisten Ales Belyatsky chockade den förtryckta vitryska oppositionen. Men det var en chock för Litauen också. Litauen protesterade kraftigt mot missbruket av de bilaterala samarbetets rättsliga instrument som de vitryska myndigheterna använde för politiska syften.

Denna oacceptabla händelse var för oss ett ångerfullt missförstånd och det är självklart att information som kan användas för politiska syften eller för förföljelsen av det civila samhället, inte får vidarebefordras.

Tydligen är Litauen inte det enda land att stöta på missbruk av det bilaterala rättsliga samarbetet med de vitryska myndigheterna. Litauiska utrikesministeriet har inlett samråd med andra institutioner om förfaranden och säkerhetsåtgärder för att förhindra att detta händer igen.

Litauens ambassadör i Vitryssland Edminas Bagdonas har till Natalya Pinchuk, hustru till Ales Belyatsky, förmedlat Litauens ursäkter och beklagar att överlämnandet av information inte stoppades tidigare.

Litauen stödjer konsekvent insatser för att garantera mänskliga rättigheter och att stärka det civila samhället i Vitryssland. Tillsammans med våra EU-partners kommer vi att fortsätta att begära en omedelbar och ovillkorlig frigivning av alla politiska fångar i Vitryssland naturligtvis inklusive nyligen fängslade Ales Belyatsky.

Litauen tar ständigt upp frågan om Vitryssland i Europeiska Unionens råd för utrikesfrågor. I år har EU: s utrikesministrar vid två tillfällen tagit beslut om att införa ekonomiska sanktioner och visumsanktioner mot vitryska företrädare som deltar i åtal mot eller begränsa rättigheterna för det civila samhället. EU:s råd för utrikesfrågor uppmanar ständigt de vitryska myndigheterna att stoppa politisk förföljelse och tystandet av oberoende medier. EU kräver ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av politiska fångar.

Litauen är som en nära granne mycket intresserad av en fredlig och demokratisk utveckling i Vitryssland. Ett antal åtgärder och projekt har påbörjats för att stärka dessa processer. House of United Belarus, ett center för vitryska icke-statliga organisationer, akademiker och intellektuella, som vill fortsätta sitt arbete i exil, har etablerats i Litauen. Utrikesministeriet ger stöd till European Humanities University som 2004, stängdes i Vitryssland och öppnats igen i exil i Vilnius 2005. Det vitryska kontoret i Oslo-baserade Human Rights House samt filialer till andra internationella organisationer drivs också från Vilnius.

Sedan Litauen blev ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i januari 2011, har den litauiska utrikesminister Audronius Ažubalis ofta träffat företrädare för det vitryska civila samhället. Han har upprepade gånger uppmanat de vitryska myndigheterna att upphöra med politiska förföljelser, ingrepp mot oberoende medier och frige politiska fångar. Ažubalis har också uppmanat Vitryssland att inleda en konstruktiv dialog och tilllåta återupprättandet av OSSE: s närvaro i Minsk.

Remigijus Motuzas
Litauens ambassadör i Konungariket Sverige

(Texten har översatts av Europaportalen)