EU-kommissionen hoppas bland annat få igång byggprojekt med de nya reglerna.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Lättare att få EU-pengar för krisländer

EU-kommissionen vill lätta på kraven för krisdrabbade länder att få del av EU-pengar. Grekland och fem andra länder kommer att kunna få nya projekt betalade till 95 procent av EU-pengar.

Länder som har det svårt ekonomiskt ska kunna få EU-pengar lättare än tidigare, enligt ett förslag som EU-kommissionen lade fram i dag. Åtgärden är ett försök att få hjulen att börja snurra igen i framför allt Grekland, men också Irland, Portugal, Ungern, Lettland och Rumänien.

Enligt nuvarande regler kan länder få EU-bidrag när de sjösätter olika typer av projekt som ska skapa jobb och tillväxt. Det kan handla om att genomföra vägbyggen, ställa om till ett miljövänligare jordbruk eller inleda ny forskning. Men länderna får endast pengar om de kan stå för minst 15 procent av kostnaderna själva. På grund av den svaga ekonomin och bristande kunskaper i att utforma potentiella projekt har dessa länder ofta blivit utan EU-pengar de hade kunnat få. Rumänien ska endast ha tagit del av tre procent av de tillgängliga resurserna.

Därför vill EU-kommissionen sänka trösklarna och om dagens förslag går igenom minskas gränsen för självfinansiering till fem procent. EU ska stå för de resterande 95 procenten.

– Kvaliteten på projekten ska vara desamma, med sund styrning och effektivt genomförande. Vi hoppas att det leder till fler initiativ från medlemsländerna nu när bördan blir mindre för statens ekonomi, sade regionalkommissionären Johannes Hahn i dag i Bryssel.

Pengarna kommer från EU:s jordbruks-, regional- och fiskeristöd. Enligt beräkningar från kommissionen skulle totalt 26 miljarder kronor kunna frigöras de kommande två åren. Mest skulle Grekland kunna få med nästan åtta miljarder kronor. De utvalda länderna har alla gemensamt att de fått lån från EU de senaste åren inom olika typer av program.

EU har också satt upp en speciell insatsgrupp som ska hjälpa Grekland där svensken Jörgen Holmquist, tidigare generaldirektör för EU-kommissionens direktorat för den inre marknaden, kommer att ingå.

Kommissionen hoppas att EU-parlamentet och ministerrådet kan ta ett beslut om förändringarna före årets slut.