Italiensk fiskebåt utanför italienska Alghero.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omstritt fiskeavtal förlängs

EU:s medlemsländer väntas förlänga det omstridda fiskeavtalet med Marocko med ett år efter en överenskommelse mellan ländernas EU-ambassadörer där Sverige stod på förlorarsidan.

EU betalar varje år cirka 320 miljoner kronor till Marocko för att ett drygt hundratal båtar ska få fiska i Marockos vatten. Fiskeavtalet med Marocko är ett av unionens mest kontroversiella. Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975 och en förutsättning för att avtalet ska vara i linje med internationell rätt måste folket i Västsahara kunna dra nytta av avtalet som rör områdets naturresurser, i det här fallet fisk. Enligt flera utredningar har varken EU-kommissionen eller Marocko kunnat visa uppgifter som styrker det.

EU:s avtal med Marocko löpte ut i februari i år, men efter en jämn omröstning i EU:s ministerråd fick EU-kommissionen fick i uppdrag att förhandla fram en ettårig förlängning. Sverige, Danmark och Storbritannien röstade nej, medan Tyskland och Finland lade ner sin röst, men majoriteten gav kommissionen i uppdrag att ta fram ett förlängt avtal.

Vid ett möte i förra veckan mellan EU-ambassadörerna i Bryssel, togs förlängningen av Marockoavtalet upp. Till motståndarna Sverige och Danmark hade nu Nederländerna anslutit sig medan Storbritannien, Österrike, Cypern och Finland lade ner sin röst.

Men eftersom Tyskland ändrat sig fanns en knapp majoritet, på tio röster av 345, för att godkänna avtalet, erfar Europaportalen. Därmed kommer det att godkännas som en formaliapunkt nästa gång ministerrådet träffas, vilket blir vid finansministrarnas möte den 12 juli.

För att förlängningen ska träda i kraft krävs dock ett godkännande från EU-parlamentet. Samma dag som finansministrarna träffas sammanträder EU-parlamentets fiskeriutskott där Marockoavtalet finns på dagordningen. Men det lär inte bli något beslut där.

– Vi kommer inte att hinna förbereda ärendet till dess. Vi har inte heller inte fått informationen vi behöver från EU-kommissionen, bland annat saknar vi en översättning av en utvärdering av avtalet, säger en medarbetare till den finske EU-parlamentarikern Carl Haglund, som är ansvarig ledamot i frågan.

Den rapport  han syftar på rapporterade Europaportalen om i mars. Den visar bland annat att avtalet är EU:s sämsta ur ett ekonomiskt perspektiv av alla EU:s knappt tjugo bilaterala fiskeavtal med länder utanför Europa. Utvärderingen visar också att 780 arbeten inom fiskenäringen behålls i EU tack vare avtalet. 80 procent av dessa utgörs av fiskare i spanska Andalusien och Kanarieöarna. Slår man ut de 320 miljoner som EU betalar varje år till Marocko för att få fiska i landet motsvarar det drygt 400 000 kronor per arbetstillfälle.

EU-parlamentet har historiskt sett varit mer kritiskt till fiskeavtalen än ministerrådet. I februari i år gick 15 svenska EU-parlamentariker ihop i den debattartikel och krävde att avtalet skulle stoppas. I oktober 2009 röstade EU-parlamentets fiskeutskott nej till ett avtal med Guinea på grund av de brott mot de mänskliga rättigheterna som regeringen gjort sig skyldig till och några dagar senare drogs avtalet tillbaka av EU-kommissionen.

Men europeiska fiskare har kunnat utnyttja avtalet under året, trots att det löpte ut i februari, genom en så kallad tillfällig tillämpning. Tillämpningen tillåter kommissionen att be Marocko om fiskelicenser fram till i slutet av augusti i år och licenserna ges på tre, sex eller tolv månader. Om parlamentet röstar nej till Marockoavtalet i höst måste dock fisket avbrytas. Och med ett EU-parlament som sätter sig på tvären blir det ytterst svårt att teckna nya fiskeavtal med Marocko i framtiden.