Hoppa till artikelns andra spalt.

EU lägger om kursen i fiskepolitiken

EU-kommissionen vill se en ny inställning till fisket i Europa. Annars hotas 90 procent av fiskbestånden.

– Gör vi inget nu kommer vi förlora ett bestånd efter ett annat. Jag vill bryta den onda cirkeln.

Det sade EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki i dag när hon presenterade förslaget för en ny fiskepolitik i EU. En reform av det slaget görs bara en gång per decennium så förväntningarna var höga på den grekiska kommissionärens besked.

Hennes budskap var tydligt: att fortsätta som förr är inget alternativ. Stora subventioner till fiskare som får allt större båtar har lett till att fiskarna har försvunnit ur haven. Det leder dels till att arter utrotas, dels till att stora fiskföretag slår ut mindre och att europeiska fiskare tvingas allt längre från Europas kuster för att fiska och slår därmed ut lokala fiskare i till exempel Afrika.  

– Tre fjärdelar av bestånden är överfiskade och en tredjedel av dem är i ett allvarligt tillstånd. Alltför många fiskeflottor lever på små marginaler och är beroende av bidrag för att överleva, sade Maria Damanaki.

I reformpaketet ingår ett förbud för att kasta oönskad fisk överbord – all fångad fisk måste tas om hand. Långsiktiga planer baserade på forskning ska antas för alla sektorer, en del av besluten kommer att decentraliseras och fiskekvoter kommer att kunna handlas med inom varje land. Ett första delmål är att alla fiskbestånd måste ha uppnått en hållbar nivå 2015.

Förslaget kommer nu att debatteras av alla medlemsländer och av EU-parlamentet. De måste komma överens för att de nya reglerna ska börja gälla 2013.

I EU-parlamentets fiskeutskott sitter som enda svensk ledamot Miljöpartiets Isabella Lövin. Hon mottar kommissionens besked med besvikelse, framför allt vad gäller möjligheten att sälja och köpa fiskekvoter.

– Risken är att man skänker bort flest fiskerätter till dem som fiskat mest förut och bidragit mest till överfisket. Vi i Miljöpartiet anser att rätten att fiska istället ska tilldelas baserat på vilka som fiskar med metoder som är skonsamma mot miljön och bidrar till att skapa fler jobb, säger Isabella Lövin.

Däremot välkomnar hon den nya regeln om att förbjuda dumpning av fisk. Hennes kollega i fiskeutskottet, den spanska konservativa ledamoten Carmen Fraga, är av en annan uppfattning.

– Det är inte realistiskt om man inte tar hänsyn till skillnaderna mellan fiskeflottorna, säger Carmen Fraga.

I kommissionens förslag finns dock inga siffror på hur stora subventionerna kommer att bli framöver. Det får vänta tills den nya långtidsbudgeten blir klar, vilket tar minst ett år till. Klart är att sydeuropeiska länder med stora fiskeflottor kommer att göra sitt bästa för att skydda sin industri.

– Mina svårigheter börjar nu. Nu måste jag övertyga medlemsländerna, sektorn och andra aktörer om att det här är en bra strategi, sade Maria Damanaki.