Annons

Olle Schmidt (FP) vill att man ska kunna välja EU-parlamentariker från andra länder än sitt eget.

Hoppa till artikelns andra spalt.

"Demokratireformera EU"

Inför en gemensam europeisk valkrets med 25 extra ledamöter i valet till EU-parlamentet. Det skulle gagna demokratin, skriver Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP).

Som liberal är jag självfallet en varm anhängare av det europeiska samarbetet. Det är ett fantastiskt samarbete byggt på idén om frihet och solidaritet. Samtidigt anklagas ofta organisationen för att vara obegriplig och byråkratisk. Detta är på många sätt sant, men det är svårt att på ett upplyst och riktigt sätt komma till rätta med komplicerade beslut utan dessa procedurer och krumelurer.

EU är ett fantastiskt och unikt experiment med demokrati på en helt ny nivå. Aldrig tidigare har det funnits en demokratisk union mellan enskilda stater och medborgare på detta vis. Därför är det också av mycket stor betydelse för det europeiska samarbetet, och alla dess medborgare, att demokratin är en demokrati fullt ut. Detta gäller såväl valdeltagande och medias rapportering som transparens av institutionerna och möjligheten att ställa de styrande till svars för sina beslut och handlingar. Vi har alla ett stort ansvar för att detta ska fungera.  

Ett av demokratins nav är de politiska partierna som utgör länken mellan väljarna och parlamentet. På europeisk nivå saknas den länken. Det är bland annat för att möta detta problem som det har skapats formella partigrupper mellan systerpartier över gränserna: kristdemokrater, socialdemokrater, liberaler, gröna och så vidare.

Men dessa partigrupper är bara bleka föregångare till vad Europas väljare behöver. EU behöver starka politiska partier som effektivt kan arbeta över gränserna inom unionen, för att bemöta människors oro och förhoppningar med välformulerade och realistiska politiska svar. Så skulle Europaparlamentet få större genomslag på den offentliga arenan.

Efter Lissabonfördraget har Europaparlamentet fått allt mer att säga till om och den folkvalda delen av EU:s institutioner har en allt tyngre roll att spela. Exempel på detta är hanteringen av den finansiella krisen och klimatfrågan. Men att valsystemet är kvar i det gamla är problematiskt.

Nu måste nya metoder tas fram som säkerställer att EU förblir verkligt demokratiskt och att de som väljs att styra EU faktiskt har förmågan att leda unionen – samt kan ställas till svars. De europeiska medborgarna måste enkelt kunna se vem som gör vad på EU-nivå och varför!

Vi i den liberala gruppen föreslår därför att det införs ytterligare en gemensam europeisk valkrets, förutom de 27 medlemsstaterna, där 25 extra ledamöter skulle väljas. Varje väljare får då två röster: en att lägga på de nuvarande nationella partierna och en att lägga på en kandidat från den gemensamma EU-listan. Detta skulle gagna demokratin.

Det kommer att finnas motstånd, särskilt från euroskeptiska nationella politiker. Men det är lätt att bara kritisera utan att själv bidra med förslag för att komma till rätta med problemen. Valreformen kommer i rätt tid, är kostnadseffektiv och möter ett skriande behov. De som bryr sig om Europas framtid bör stödja förslaget.