EU-parlamentets talman Jerzy Buzek (stående) leder en arbetsgrupp som ska ta fram en ny uppförandekod för EU-parlamentet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Krav: Förbjud extraknäck för EU-parlamentariker

För att stoppa mutskandaler vill organisationer som arbetar för öppenhets att EU-parlamentariker förbjuds att ha betalda uppdrag vid sidan om. En femtedel av de svenska ledamöterna ska vara i riskzonen för intressekonflikter, enligt en studie.

Efter de senaste månadernas skandaler där flera Europaparlamentariker har avslöjats ta emot pengar för att göra ändringar i lagförslag ska parlamentet införa nya uppföranderegler för de 736 ledamöterna. Syftet är att minimera riskerna för att ledamöter mutas eller hamnar i intressekonflikter som påverkar deras arbete med att stifta lagar för EU:s 500 miljoner medborgare.

Nu kräver Alter-EU, en paraplyorganisation för över 100 olika frivilligorganisationer i EU som arbetar för mer öppenhet i EU:s lagstiftning, att ett förbud införs för EU-parlamentariker att ta jobb vid sidan av arbetet som lagstiftare.

– Förbudet bör gälla alla betalda jobb som involverar lobbying, eller representation för någon annans intressen, säger Vicky Cann på organisationen Corporate Europe Observatory (CEO) som ingår i Alter-EU.

I en studie som CEO har gjort framgår att drygt en tredjedel av de 433 ledamöter man kontrollerat hade uppdrag vid sidan om sina ledamotsuppgifter. Inte alla av dessa uppdrag kan ses som problematiska och potentiella källor till intressekonflikter, menar Alter-EU. Men upp till en sjundedel av ledamöterna har sådana uppdrag som kan ge upphov till tveksamma situationer.

– Vi säger inte att det automatiskt finns en intressekonflikt om en ledamot har ett uppdrag vid sidan av, men det finns en potentiell risk. För att eliminera den risken borde betalda uppdrag förbjudas. Sedan finns många parlamentariker som är lokalpolitiker eller får betalt för att hålla ett tal eller skriva artiklar och det har vi inga åsikter om, säger Vicky Cann på CEO.

En arbetsgrupp med tio parlamentariker ska i slutet av juni lägga fram förslag på nya regler. Parallellt med gruppen för flera av politiska grupperna i parlamentet intensiva diskussioner om interna förhållningsregler. EU-parlamentarikernas skyldigheter sträcker sig i dag till att lämna in en förteckning över de uppdrag som ger en ekonomisk ersättning.

Men de behöver inte uppge hur mycket de får. Alter-EU jämför med USA där kongressledamöter måste ange exakt vad de tjänar vid sidan om och där den summan får inte överstiga 15 procent av deras inkomst från det politiska uppdraget. Dessutom är alla uppdrag som binder ledamoten till särskilda företag förbjudna.

Flera svenska ledamöter sitter i styrelser för företag, frivilligorganisationer eller universitet, ett par äger egna företag. Enligt Alter-EU har upp till en femtedel av de svenska ledamöterna uppdrag som borde förbjudas.

Lena Ek (C) sitter enligt sin inlämnade förteckning i styrelsen för Kungliga Tekniska Högskolan. Hon håller med om att det behövs striktare regler.

– På det stora hela behövs det nya regler. Men frågan är om parlamentet kommer att kunna enas om något. Det finns en stor kulturskillnad mellan södra och norra Europa i detta, säger Lena Ek.

Alter-EU vill också att en grupp av utomstående experter ska granska ledamöterna och de uppdrag de eventuellt vill ha. Vidare bör avgångna EU-parlamentariker förbjudas att ta lobbyingjobb under en tvåårig ”avkylningsperiod”.

Det tycker Lena Ek är en vettig idé.

– Visst finns det ett behov av det, det finns det i Sverige också när folk lämnar riksdagen och Rosenbad.

Göran Färm från Socialdemokraterna menar dock att det finns gränser för hur strikt en sådan avkylningsperiod ska få vara.

– Om du har sysslat med ett specifikt ämne och efter din mandatperiod tar ett välbetalt uppdrag i samma ämne finns det en intressekonflikt och då är det inte bra. Men det kan inte gälla om du börjar jobba med helt nya frågor. Det är bra att det finns kontakter mellan politik och näringsliv, som EU-parlamentariker kan man inte bara klippa banden till allt, säger Göran Färm.

Men vilken typ av frågor en parlamentariker har sysslat med är irrelevant, argumenterar Vicky Cann.

– Det finns flera exempel där de använder sina kontakter och de påverkansmöjligheter de får som parlamentariker i sitt arbete som lobbyister efteråt. Man kan inte veta om jobben förhandlades fram under deras tid som parlamentariker eller om de tänkte på att ta sådana jobb under den tiden, säger Vicky Cann.

– Det håller jag inte med om, man måste kunna sprida sin kunskap utanför parlamentet. Ska vi förbjuda någon som sitter i arbetsmarknadsutskottet att sedan börja arbeta på LO? Nej, det tycker inte jag, säger Göran Färm.