Algblomning. Ett beslut är på gång i EU som kan minska utsläpp av fosfater.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-beslut kan minska algblomning i Östersjön

Europaparlamentets miljöutskott vill förbjuda fosfater i tvätt- och diskmedel. Beslutet som togs i dag kan minska övergödningen i Östersjön, hoppas utskottets vice ordförande Carl Schlyter (MP).

– För Östersjön kan det här innebära en stor skillnad och ger havet en chans att återhämta sig med minskad algblomning. Fortfarande kommer en majoritet av fosfaterna i Östersjön från jordbruket men fosfatfria disk- och tvättmedel innebär en belastning mindre, säger Carl Schlyter (MP) till Europaportalen.

Om Europaparlamentet antar utskottets förslag återstår förhandlingar med ministerrådet. Förslaget är att fosfatförbud i tvättmedel införs i EU 2013 och i diskmedel 2015.

– I parlamentet kommer förslagen med största sannolikhet att gå igenom och fosfatförbud i tvättmedel kommer att gå igenom i ministerrådet. Däremot kan det bli en strid huruvida fosfater, som vi hoppas på, också ska förbjudas i diskmedel, säger Schlyter.

I Sverige förbjöds fosfater i tvättmedel 2008.