Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt finskt nazistparti på väg bildas

I Finland har en ansökan om att bilda ett nationalsocialistiskt parti lämnats in. Initiativtagaren Pekki Luoma kan komma att kalla sig ”Führer” säger han till finska Yle.

Partiet ska heta Nationalsocialistiska Arbetarpartiet och syftet är enligt Luoma att ”försvara folket och fäderneslandet”.

I Finland är det förbjudet med fascistiska och paramilitära grupper och just nu undersöker de finska myndigheterna om partiet uppfyller kriterierna för att få registreras.

Därefter krävs det 5000 underskrifter för att få ställa upp i ett val. Enligt Luoma finns det några dussin aktivister som i dag är med i naziströrelsen.