Eva-Britt Svensson vill se fler förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brottsoffer ska stärkas i EU

 

Rättigheterna för brottsoffer ska stärkas i Europa enligt ett nytt förslag från EU-kommissionen. Men det fattas åtgärder för att bekämpa kvinnovåldet, säger ordföranden för EU-parlamentets jämställdhetsutskott Eva-Britt Svensson.

 

Rättigheterna för den som får sin plånbok stulen eller blir misshandlad ser mycket olika runt om i Europa. I vissa länder kan man få hjälp med tolk när man gör polisanmälan men inte i andra. EU-kommissionen lägger nu ett förslag som ska införa en grundläggande nivå av skydd för de som utsätts för ett brott runt om i EU.

– Våra straffrättsliga system inriktas på att få fast förövarna, medan brottsoffren glöms bort. Dagens förslag från kommissionen sätter brottsoffren i främsta rummet, säger EU-kommissionär Viviane Reding i samband med förslaget.

Förslaget ska se till att alla länder utbildar polis och åklagare i vilka rättigheter alla brottsoffer har, att utsatta människor informeras om sina rättigheter, att de får stöd inför och under en eventuell rättegång och att särskilda utsatta offer – kommissionen nämner underåriga, våldtäktsoffer och personer med funktionsnedsättningar – får ett extra skydd om de behöver det. Utöver de mänskliga aspekterna kan pengar sparas, enligt EU-kommissionen.

Ordföranden för EU-parlamentets jämställdhetsutskott, Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson, tycker att förslaget är för svagt vad gäller mäns våld mot kvinnor.

– Visst, det är ett paket som ska stärka offrens rättigheter. Men det finns ingenting om det som Stockholmsprogrammet utlovade, det vill säga hur man ska förebygga våldet, säger Eva-Britt Svensson till Europaportalen.

Stockholmsprogrammet antogs 2009 och är ett femårigt visionsprogram för närmare rättsligt samarbete inom EU på flera olika områden. Men kommissionen menar att det inte är något speciellt direktiv planerat som bara behandlar mäns våld mot kvinnor.

– Det faller under vårt förslag, det finns inget specifikt som handlar om mäns våld mot kvinnor under detta. De kommer att hjälpas av de nya reglerna precis som andra brottsoffer, säger en talesperson på EU-kommissionen till Europaportalen.

EU-parlamentet krävde i en resolution i april i år att kommissionen tar fram ett speciellt direktiv mot könsbaserat våld. Man kräver att personal vid socialtjänster, larmcentraler och inom rättsväsendet ska utbildas för att kunna hantera fall där kvinnor utsätts för våld. Parlamentet vill också se domstolar som är specialiserade på könsbaserat våld.