Arkivbild. Europa är världsledande på vindkraft till havs.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Vindkraften flyter för Spanien

Ett nystartat vindkraftsprojektet kan komma att placera Spanien i en ledande ställning inom den framtida energiförsörjningen. Det skriver Margareta Strandman Dahlberg från Spanien.

Nu har alternativa energikällor blivit ett ”hett” ämne för länder och internationella storföretag. Allt fler medborgare är skeptiska mot fortsatt utbyggnad av kärnkraft. Den förfärliga olyckan i Japan har fått många att tänka om.

Många av dem som tidigare försvarat denna energikälla har fått sig en tankeställare. Ett tydligt bevis på att nu vill vi medborgare se en radikal förändring är den oerhörda opinionsmässiga framgången för De Grönas parti i kärnkraftslandet Tyskland.

I Spanien står vindkraften redan för 20 procent av den energi som skapas. Andelen kan i framtiden bli betydligt större. Projektet som kallas ”hiPRWind”, i vilket 19 europeiska företag deltar, arbetar med att finna ett sätt att installera flytande vindkraftverk på djupt vatten. EU har försett ett av forskningsprojekten med ett anslag på 11 miljoner euros under de närmaste fem åren.

Vindkraftsprojektet kan komma att placera Spanien och de fem deltagande spanska företagen i en ledande ställning inom den framtida energiförsörjningen. Europa är redan ledande vad gäller vindkraftverk offshore, vilka främst finns vid Östersjöns och Nordsjöns kuster.

De vindkraftverk som nu konstrueras skall installeras långt ut till havs, där djupet är upp emot 100 meter, och fästas med hjälp av tillräckligt starka linor, som i sin tur har förankrats på havsbotten.

Vindkraft offshore väntas få en spektakulär utveckling. År 2020 kommer vi i hela världen att kunna producera 75000 megawatt varav mer än 52000 megawatt väntas bli andelen för Europa. Ett årtionde senare, år 2030, anser den Europeiska Vindkraftsorganisationen att siffran kan bli hela 150000 megawatt.

Ett både renare och säkrare sätt att producera energi på vår kontinent är, som framgår av siffrorna, inte längre en utopi.


 

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.