Surströmming. Hälsorisker ställs mot jobbtillfällen och mattraditioner när Sverige säger ja EU-undantag för giftig fisk.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige behåller EU-undantag för giftig fisk

Den svenska regeringen beslutade i dag, för att rädda jobb och mattraditioner, att tacka ja till EU-kommissionens erbjudande att tillåta försäljning av Östersjöfisk med för höga halter av giftet dioxin.

Fet fisk från Östersjön klarar inte EU-krav på låga halter av giftet dioxin. Sverige och Finland har som enda EU-länder ett undantag mot förbudet att sälja fisken till konsumenter. Undantaget, som löper ut vid årsskiftet, har med dagens regeringsbeslut blivit förlängt.

Enligt regeringen kan de allra flesta äta fet fisk från Östersjön en gång i veckan utan att riskera negativa hälsoeffekter. Men Livsmedelsverkets undersökningar visar att det i dagsläget är ett antal tusen personer som får i sig skadliga mängder av dioxin genom Östersjöfisk. Livsmedelsverkets bedömning är därför att det är bäst för folkhälsan om EU:s gränsvärde för dioxin i fisk gäller även i Sverige.

– Om vi krasst ser till folkhälsan, som vi har att ta ställning till, så var det rent vetenskapligt självklart att komma fram till den slutsatsen, säger Rickard Bjerselius, giftexpert på Livsmedelsverket.

Finns det några andra livsmedel i Sverige som är undantagna EU:s gränsvärden för hälsofarlig mat?

– Inte mig veterligen, säger Bjerselius.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) nöjer sig dock med att informera om hälsoriskerna. I vågskålen ligger också arbetstillfällen för 400 fiskare på ostkusten och lokala svenska mattraditioner med lax, strömming och surströmming.

– För mig är det viktigt att vi kan ha ett fortsatt fiske i Sverige. Det ger jobb, vilket är en förutsättning för en levande landsbygd. Samtidigt är vi mån om människors hälsa och kommer att jobba för att öka spridningen av information om kostråd till utsatta grupper, säger Eskil Erlandsson.

Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att informera allmänheten om riskerna med att äta fet fisk från Östersjön. Bland riskgrupperna finns de som ofta äter fisken, barn och kvinnor i barnafödande ålder.

– Det är i första hand informationsinsatser som behövs snarare än att stoppa försäljningen av fisken, säger Eskil Erlandsson.

Det nuvarande EU-undantaget rör försäljning av sill/strömming, lax, öring, röding, rom från siklöja och nejonöga.  Fisken får endast säljas i Sverige förutsatt att konsumenterna informeras om hälsoriskerna.