Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny energiskatt ger inga svenska effekter

EU-kommissionens förslag på mer miljöanpassade minimiskatter på energi tycks inte ge några direkta effekter för svensk del.

EU-kommissionen föreslog på onsdagen att minimibeskattningen på energi ska moderniseras så att skatten blir högre på energirika bränslen och på de som mest bidrar till växthuseffekten.

Syftet är att EU ska nå sina utlovade energi- och klimatmål och att öppna för en skatteväxling från skatt på arbete till skatt på konsumtion.

– Det här är principer som Sverige har utgått ifrån i sin beskattning. I vilken mån vi behöver ändra något får vi se efter förhandlingarna i ministerrådet, säger Susanne Åkerfeldt, skatteexpert på finansdepartementet.

De nya reglerna, som ska antas av Europaparlamentet och ministerrådet, har långa övergångstider för att ge industrin tid till anpassning och förväntas gälla fullt ut 2023.