Arkivbild. EU-kommissionär Viviane Reding vill skärpa användandet av den europeiska arresteringsordern.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Cykelstölder inget för EU

Åklagare som efterlyser misstänkta brottslingar i andra EU-länder måste ta sig en funderare på om brottet är tillräckligt allvarligt innan man ber andra länder om hjälp.

Sedan den europeiska arresteringsordern infördes i EU har närmare 12 000 misstänkta personer gripits och förts tillbaka till länderna som efterlyst dem. Arresteringsordern ska användas för att efterlysa rymlingar och misstänkta i Europa.

EU-kommissionen säger sig, i en rapport på måndagen, i stort sett vara nöjd med hur arresteringsordern har fungerat och pekar på att en mängd brott har kunna lösas upp.
Samtidigt vill man att länderna inte utnyttjar ordern för småbrott.

Som exempel nämner EU-kommissionen att cykelstöld inte är ett tillräckligt allvarligt brott för att sätta igång andra länders rättsapparater.

– Den europeiska arresteringsordern är ett viktigt verktyg för att fånga in brottslingar, men medlemsländerna bör se till att den används på rätt sätt, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s justitiekommissionär i ett uttalande.

För att råda bot på missbruket vill kommissionen att länder täpper till luckor i sin lagstiftning så att den bättre stämmer överens med reglerna för den europeiska arresteringsordern och att de senast vid årets slut visar upp en plan för vidareutbildning av polis och åklagare.