Europeiska rådets Herman von Rompuy och statsminister Fredrik Reinfeldt (arkivbild).

Bild: Europeiska rådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Reinfeldt vill öka handeln med Nordafrika

Statsministern vill fokusera på handelsfrågor och humanitärt stöd, snarare än att diskutera militära insatser under fredagens EU-toppmöte om Nordafrika. Det sade Fredrik Reinfeldt (M) som i dag diskuterade mötesagendan med riksdagens EU-nämnd.

Fredrik Reinfeldt talade under mötet om vikten av att jämte humanitära insatser, också diskutera hur EU genom sin handelspolitik kan bidra till utveckling i Nordafrika.

– Från svensk sida kommer jag argumentera för att EU måste erbjuda ett bättre marknadstillträde, även på jordbrukssidan, sade statsministern.

Gustav Fridolin (MP) replikerade att det var viktigt med handelsfrågor, men att man också måste reflektera kring vilken typ av handel man har med diktaturer, och kritiserade bland annat vapenhandel och övervakningssystem.

Marie Granlund (S), vice ordförande i nämnden var en av flera som kritiserade den politik hittills fört gentemot Nordafrika.

– Det finns en stor klyfta mellan Nordafrika och Europa, dels ekonomiskt
men också genom att Eu har byggt murar och ökat gränsbevakningen,
istället för att bidra till att länderna i det södra grannskapet
demokratiseras, sade Marie Granlund (S), vice ordförande i nämnden.

Fredrik Reinfeldt tryckte på vikten av att värna asylrätten.

– Det kan finnas risk att man ensidigt fokuserar på diskussionen om olaglig invandring, sade Reinfeldt och kritiserade, liksom Granlund, att just begrepp som ”olaglig” används alltför ofta i EU-sammanhang när det rör migration.

I mycket stämde övriga partier in i statsministerns ord om asyl och migration, ett ämne som återkom i nämndens debatt. Förslaget till rådsslutsatser inför mötet kritiserades eftersom tyngdpunkten ansågs ligga för mycket på migration som en risk, och för lite på flyktingars rättigheter.

Fredrik Federley (C) var liksom statsministern oroad över sydeuropeiska länders syn på migranter, och ville diskutera den möjliga situationen av en stor flyktingström till EU.

– Jag tror det är viktigt att Svergie redan nu markerar att man inte tänker acceptera att EU-pengar går till Frontexinsatser med felaktiga syften, sade Federley, men fick som svar av statsministern att frågan inte var något att ta ställning till inför det här toppmötet.

När det gäller hur Sverige ställer sig till diskussioner om ett flygförbud eller militära insatser, sade Reinfeldt att det varken är en fråga för toppmötet eller för Sverige, då vi inte är medlem i vare sig Nato eller FN:s säkerhetsråd.

– Jag kommer försöka betona vikten av att tala om humanitärt stöd, om återuppbyggnad, frihandel, om demokratiseringssträvanden, snarare än att tala om militära operationer, sade Reinfeldt.