Flera regeringsministrar och Miljöpartiet presenterade idag gemensamt sin uppgörelse om migrationpolitik.

Bild: Regeringen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen och MP samarbetar om EU:s migrationspolitik

Miljöpartiet och regeringen är överens om att föra en gemensam politik på migrationsområdet som ett sätt att stänga ute Sverigedemokraterna. Papperslösa kan nu få rätt till vård och skolgång, och anhöriginvandring ska underlättas.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) presenterade på morgonens presskonferens initiativet som ett sätt att ”stänga dörren” mot främlingsfientliga krafter. Även Maria Wetterstrand tog upp motivet att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande, när hon förklarade varför Miljöpartiet tagit initiativ till den här uppgörelsen.

– Vi har ju sett i många länder att om det har blivit ett starkt opinionstryck i de här frågorna, har det funnits tendenser att regeringar successivt har rört sig själva i den riktningen. Och vi tycker att det är otroligt viktigt att vi i Sverige bestämmer oss gemensamt, Miljöpartiet och regeringen, att där kommer vi inte hamna, sade Maria Wetterstrand.

Papperslösa föreslås så småningom få rätt till skolgång och sjukvård, även om detaljerna och exakt vilka personer det kommer gälla inte är klart än.

– Vi är en ö idag som har ett striktare regelverk än de flesta andra länder, sade Göran Hägglund (KD) och jämförde med övriga Europa.

Mikaela Waltersson (MP) framhöll att reglerna för arbetskraftsinvandring som kom 2008 ligger kvar, och att man fortsatt vill ”bejaka cirkulär migration”, med vilket menas människor som migrerar fram och tillbaka mellan olika länder. Samtidigt ska det också bli möjligt att komma till Sverige även om man saknar anställning, men har en idé om att starta ett företag.

– Förslagen innebär att fler kommer få möjlighet att bygga sin framtid i Sverige, sade hon.

Överenskommelsen innebär inte bara ett samarbete på det nationella planet, utan även asyl- och migrationspolitiken på EU-nivå ska samordnas, vilket innebär att MP och regeringen kommer mötas inför varje sammanträde i riksdagens EU-nämnd. Men forskare som Europaportalen pratat med säger att den nya uppgörelsen knappast kommer påverka Sveriges hållning när det gäller EU:s gemensamma migrationspolitik.

– Vi har haft olika regeringar i olika tider, och det har inte varit någon väldigt stor skillnad i den politiken, säger Andreas Inghammar, jurist som forskar om arbetsrätt på Lunds universitet.

Marie Granlund (S) är vice ordförande i riksdagens EU-nämnd och hon är beredd att hålla med om att det rått en relativ konsensus inom EU-politiken på det här området över tid. Men hon tror att Miljöpartiet och regeringen kan få svårt att komma överens om vissa frågor.

– Det här med Frontex kommer ju regeringen aldrig att backa på. Nu gäller det också flyktingvågorna från Nordafrika, där det Tobias Billström sagt hittills inte stämmer överens med massflyktsdirektivet. Det är ju en sådan fråga där Miljöpartiet, enligt hur jag känner dem, verkligen tycker att man ska vara med och hjälpa till, säger Marie Granlund.

EU:s massflyktsdirektiv innebär att ministerrådet vid situationer av massflykt kan besluta att medlemsländerna omedelbart måste ge skydd åt de som flyr.