Hoppa till artikelns andra spalt.

Nyckelländer positiva till ”Robin Hood-skatt”

På torsdagens toppmöte kommer skatten på finansiella transaktioner, även kallad ”Robin Hood-skatten”, att tas upp. En undersökning visar att sex nyckelländer stödjer skatteförslaget.

Organisationen Oxfam har med hjälp av undersökningsföretaget YouGov genomfört en opinionundersökning bland euroländer om stödet för en ”Robin Hood-skatt”, ibland även kallad Tobinskatt som Europaportalen skrivit om tidigare.

Rapporten visar på att majoriteten av invånarna i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Italien och Frankrike stödjer förslaget. Över 80 procent av de tillfrågade i varje land anser att bankerna har ett ansvar att hjälpa krisande EU-länder.

Endast var nionde person i Frankrike och Storbritannien och var elfte person i Tyskland anser att bankerna har gjort tillräckligt för att reparera skadorna efter den ekonomiska krisen som de själva till stor del bidrog till, skriver organisationen Oxfam, som jobbar med rättvise- och fattigdomsfrågor.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy är en stark förespråkare för förslaget. När Frankrike tar över ordförandestolen för G20 senare i år antas det politiska trycket för skatten öka.