EU-kommissionär Günther Oettinger är ansvarig för kärnkraftsfrågor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill testa kärnkraftverk i år

Igår träffades EU-kommissionen, medlemsländerna, ansvariga myndigheter och kärnkraftsindustrin i ett hastigt inkallat möte efter kärnkraftsolyckan i Japan. Bred enighet fanns om att testa säkerheten vid EU:s kärnkraftsverk, men parlamentets gröna grupp är kritisk.

– Alla inblandade har sagt sig vara beredda att genomgå stresstester, sade energikommissionären Günther Oettinger efter mötet inför EU-parlamentarikerna i energiutskottet.

Kommissionären träffade parlamentsutskottet för att redogöra för EU:s hantering av kärnkraftsolyckan i Japan och för att svara på frågor. Han redogjorde för att man inom de närmsta veckorna ska utarbeta testkriterier, som ska vara färdiga i juni. Själva testerna, som enligt uppgift kommer bestå av teoretiska bedömningar, planeras till andra halvåret 2011.

I testerna kommer man bland annat att bedöma vilka risker en eventuell jordbävning eller höga vattenmängder skulle innebära för kärnkraftverken och hur möjligheten till alternativ elförsörjning ser ut om ett eller flera verk slås ut. Verkens ålder och geografiska läge kommer tas med i beräkningen.

Oettinger sade också att ambitionen är att även grannländer till EU, som Turkiet och Ryssland, ska genomföra testerna.

Svenska EU-parlamentarikern Lena Ek (C) frågade kommissionären hur händelsen i Japan kommer påverka EU:s energipolitik och mixen av olika energikällor i medlemsländerna. Oettinger menade att kärnkraftens framtid är en fråga för varje medlemsstat och den inhemska opinionen.

Den gröna gruppen i parlamentet har uttalat sig kritiskt om det ”vaga” konceptet med stresstester, och att det kan dröja till slutet av året innan de är genomförda.

– Stresstesterna får inte användas som ursäkt för att inte omedelbart fatta beslut om att stänga ned de reaktorer som vi redan vet utgör en oacceptabel säkerhetsrisk, sade gruppledaren Rebecca Harms i ett uttalande.

Enligt en deltagare på mötet fanns en stor enighet bland länderna om att genomföra stresstester, och att EU noggrant bör utvärdera olyckshändelsen i Japan när fler bitar har fallit på plats.

Enligt EU:s kärnsäkerhetsdirektiv, som ska vara implementerat i år, ska medlemsländerna genomföra kontroller, till exempel genom det internationella atomsäkerhetsorganet IAEA, minst var tionde år.