Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionär Füle: ”Europa var inte tillräckligt högljutt”

I ett tal igår uppmanade kommissionär Štefan Füle EU att vara ”ödmjuka inför det förflutna” och skuldbelade Europa för att inte ha varit tillräckligt högljudda i att försvara mänskliga rättigheter i Nordafrika.

– Alltför många av oss föll offer för antagandet att auktoritära regimer var en garanti för stabilitet i regionen. Detta var inte ens realpolitik. Det var i bästa fall kortsiktighet och den typ av kortsiktighet som gör längre perspektiv allt svårare att bygga, sade EU-kommissionär Štefan Füle, ansvarig för EU:s utvidgning och grannskapspolitik, i ett tal inför Europaparlamentets utrikesutskott igår.

Han slog också fast EU:s vilja att stödja demokratisk utveckling i Nordafrika. Beslut har fattats om ett stödpaket för fattigdomsbekämpning och demokratisk utveckling i Tunisien, medan EU fortfarande ser läget i Egypten som för osäkert för att erbjuda landet någon konkret hjälp.