Arkivbild. Spansk fiskebåt.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stoppa den olagliga exploateringen av Västsahara

Det är anmärkningsvärt att övriga EU-ländernas regeringar kan acceptera fiskeavtalet med Marocko. Även EU:s jordbruksavtal med landet bryter mot folkrätten. Det skriver kristdemokraterna i EU-nämnden Désirée Pethrus, Irene Oskarsson, Caroline Szyber och Robert Halef.

Västsahara är sedan 1975 ockuperat av Marocko och utgör, enligt FN, det sista icke avkoloniserade territoriet i Afrika. Sedan 1991 pågår en fredsprocess, där Marocko förbundit sig att anordna en folkomröstning, men denna har nu skjutits upp i 20 år. Marocko gör anspråk på Västsahara, men detta erkänns inte av något annat land.

Enligt internationell rätt är det inte tillåtet att exploatera naturtillgångar i ockuperade områden utan att detta gynnar lokalbefolkningen. Detta inkluderar även fiskeresurser i tillhörande vattenområden. Trots detta har EU slutit avtal med Marocko, som ger EU:s fiskebåtar ”rätt” att fiska i havet utanför Västsaharas kust.

När EU:s fiskeavtal med Marocko skrevs 2006 protesterade Sverige mot detta, därför att fiske utan det västsahariska folkets medgivande är ett brott mot internationell rätt. Sverige var dock för ensamt för att kunna förhindra avtalet.

Enligt folkrätten måste avtalet tillvarata den sahariska befolkningen i Västsaharas intressen och komma dem till godo. Sveriges regering har vid upprepade tillfällen krävt en extern utvärdering av de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av avtalet där situationen för lokalbefolkningen ska ingå samt hur avtalet kommit dem till del. En delegation från EU-parlamentets fiskeutskott har nekats att besöka Västsahara. 2009 sa den marockanska regeringen att detta skulle kunna ske någon gång under 2010, men något besök har ännu inte blivit av eftersom Marocko anser att ”tiden är inte lämplig”.

I nästa vecka kommer EU:s jordbruks- och fiskeministrar att mötas för att besluta om en förlängning av avtalet. Det är att yttersta vikt att Sverige, genom Eskil Erlandsson, röstar nej även denna gång. Alliansregeringen måste fortsätta att sända en tydlig signal. Vi kan inte skriva under ett nytt avtal utan att först försäkra oss om att det är i den västsahariska befolkningens intresse. Representanter för den sahariska befolkningen måste involveras i avtalsskrivandet, om inte måste de västsahariska vattnen undantas.

Det är anmärkningsvärt att övriga EU-ländernas regeringar kan acceptera fiskeavtalet. EU-parlamentet har uppmanat Marocko att följa internationell rätt när det gäller exploateringen av Västsaharas naturtillgångar. Flera rapporter har visat att Västsaharas naturtillgångar exploateras utan att detta gynnar lokalbefolkningen.

Även EU:s jordbruksavtal med Marocko bryter mot folkrätten. Allt fler jordbruksprodukter odlas i de ockuperade delarna av Västsahara. Arbetet utförs huvudsakligen av inflyttade bosättare och ingår i Marockos strategi för att integrera Västsahara. Ändå gör EU ingen skillnad på produkter från Västsahara och produkter från Marocko.

En av FN:s många resolutioner till stöd för avkolonisering, Resolutionen 1974 om Staters Ekonomiska Rättigheter och Skyldigheter, förbjuder stater att stödja eller främja "investeringar som kan innebära hinder på vägen mot självbestämmande". Delar av EU:s jordbruksbistånd används bl a till infrastrukturprojekt även i det ockuperade Västsahara. Vi kräver att även detta upphör.

Kristdemokratiska ledamöter i EU-nämnden

Désirée Pethrus (KD)
Riksdagsledamot

Irene Oskarsson (KD)
Riksdagsledamot

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot

Robert Halef (KD)
Riksdagsledamot