Natos chef Anders Fogh Rasmussen tycker att Europa är naivt när det gäller säkerhet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nato oroas över europeisk nedrustning

Natos chef anser att Europa mer och mer förlitar sig på USA:s militära kapacitet, något han ser som ”i bästa fall naivt och, i värsta fall, farligt”. Forskaren Sam Perlo-Freeman på fredsforskningsinstiutet SIPRI menar att man istället kan fråga sig om inte USA borde minska sin militära kapacitet för att utjämna skillnader med Europa.

Natos chef Anders Fogh Rasmussen varnade i går i Bryssel europeiska ledare för att de ”inte har råd att lämna säkerhetsbranschen bakom sig”, skriver Financial Times. Med allt fler europeiska länder som skär ned i sina försvarsbudgetar och istället går mot mer samarbete länder emellan, ser Nato en trend där USA får stå för en allt större del av den gemensamma budgeten.

Enligt Fogh Rasmussen har Natos europeiska medlemmar minskat sina försvarskostnader med totalt runt 290 miljarder kronor de senaste två åren.

Men Sam Perlo-Freeman, forskare på Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), säger att Nato-chefen har fel.

– Det stämmer inte med våra siffror. Det är faktiskt en stor överdrift, säger Sam Perlo-Freeman.

Enligt honom beror Natos höga siffror på två saker. Dels förändringar i valutakurserna, som får skillnaden i summor beräknad i dollar att se större ut än vad den är, dels på ett nytt sätt att beräkna militära utgifter.

De nya reglerna började användas vid olika tillfällen av olika länder, men sedan de nya beräkningarna började har de gamla siffrorna inte korrigerats.

– 2009 ser det ut som att 62 miljarder kronor försvunnit från Frankrikes budget, när det egentligen handlar om att man slutat räkna in sitt ”gendarmerie” (en militär polisstyrka red.anm.), säger Perlo-Freeman.

2009 ökade europeiska Natoländer sina militära utgifter, enligt SIPRI, men 2010 krympte de något eller låg stilla på samma nivå. Perlo-Freeman säger att tendensen är att öst- och centraleuropeiska länder minskat sina militärbudgetar betydligt mer än till exempel de stora EU-länderna i väst, som först nyligen lagt fram planer på nedskärningar. Han pekar på att Storbritanniens planer på att minska sina militära utgifter med åtta procent under fyra år, kan jämföras med andra verksamheter i landet som skär ned med upp till 20 procent.

– Jämfört med USA har EU-länder och europeiska Nato-medlemmar halkat efter i militära utgifter, men det beror inte på att Europa skurit ned utan på att USA har ökat sina utgifter så snabbt, något som inte varit så lyckosamt för USA, säger Perlo-Freeman.