Hoppa till artikelns andra spalt.

Låg boendestandard i flera EU-länder

Enligt ny statistik från EU:s statistikkontor Eurostat lever 18 procent av EU-medborgarna för trångt, och 16 procent har problem med fukt eller läckande tak.

Ett hem ses som trångbott om det till exempel inte finns egna rum för par eller enskilda vuxna personer, och om fler än två yngre barn delar rum.

Skillnaderna i boendestandard varierar mycket mellan medlemsländerna. De länder som har störst andel trångbodda hushåll tillhör alla de nya medlemsländerna i östra EU. I Lettland är situationen värst med 58 procent av invånarna som bor trångt, följt av Rumänien och Ungern där samma siffra är 55 procent. Mest boyta har cyprioter och holländare.

När det gäller läckande tak och fukt ligger Slovenien värst till. 31 procent av invånarna har bostäder med sådana problem. Därefter kommer Cypern, Lettland och Bulgarien där runt en fjärdedel lever med fukt och läckor.