Flygresenärer i Liverpool.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alla flygresor in och ut ur EU ska loggas

Allt fler länder i EU använder sig av uppgifter från flygpassagerare som reser in och ut ur EU och nu vill EU-kommissionen införa ett EU-gemensamt system. Men förslaget har redan fått kritik.

EU-kommissionen föreslår i dag att alla flygbolag i EU ska spara uppgifter på människor som reser in och ut ur ett land från länder som inte tillhör EU. Uppgifterna är de som resenärerna fyller i när biljetten köps: namn, adress, telefonnummer, kontokortnummer och så vidare. Totalt 19 olika typer av uppgifter ska sparas.

Syftet är enligt EU-kommissionen att bekämpa allvarliga brott. En stor del av de drogbeslag som gjorde under 2009 gjordes tack vare användningen av flygpassagerardata i de länder som redan använder sig av dem, bland annat Belgien och Sverige.

Men att flygbolag nu ska börja samla in personuppgifter på passagerare och spara dem i fem år tilltalar inte alla. I Europaparlamentet, som måste godkänna det nya förslaget, har kritiska röster från olika politiska håll.

– Motiveringen för att samla in uppgifter om passagerare är att det är av säkerhetsintresse, men kommissionen har upprepade gånger misslyckats med att ta fram bevis för det, säger Jan Albrecht, tysk ledamot för de Gröna.

Även den tyske konservative ledamoten Manfred Weber har ifrågasatt insamlingen av ”massdata” på människor.
– Än så länge har USA och andra länder som använder det här systemet misslyckats med att övertyga oss om nödvändigheten av det, säger han till EUobserver.

PNR-systemet började användas av brottsbekämpande myndigheter i allt större utsträckning efter terroristattackerna i USA 2001. Men dagens förslag går utöver endast terroristbekämpning: uppgifterna ska kunna användas för utredningar där straffet är minst tre års fängelse. EU-kommissionär Cecilia Malmström menar att passageraruppgifterna är nödvändiga för att bekämpa grov kriminalitet.

– Brottslingar reser över gränser och vi behöver intelligentare sätt att använda de här uppgifterna.

På sikt kan PNR-systemet komma att omfatta även flyg inom EU. I dagsläget anser EU-kommissionen det vara för dyrt, men bland annat Storbritannien och Frankrike ska vara pådrivande för att det införs redan med det här förslaget. Nu går det vidare till EU-parlamentet och ministerrådet för behandling.