Hoppa till artikelns andra spalt.

Stora skillnader i hbt-rättigheter inom EU

Medan flera länder utökat rättigheter för hbt-personer, går andra bakåt. Det visar en ny undersökning som EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, tagit fram på uppdrag av Europaparlamentet.

Att tvingas leva i tysthet och osynlighet, att utsättas för våldsattacker och att
inte behandlas lika, exempelvis på arbetet, av hyresvärdar eller vid flytt
inom EU. Så ser de tre huvudproblemen ut för homo-, bisexuella och transpersoner i EU, enligt rapporten.

Medan flera länder går framåt, till exempel genom att lagstifta mot diskriminering av hbt-personer eller förenkla reglerna för att genomgå könskorrigering som transperson, står andra länder still eller till och med backar när det gäller hbt-rättigheter. I Polen, Rumänien och Bulgarien lyckades man genomföra Pride-parader med gott resultat för första gången, medan organisatörerna stötte på motstånd i Litauen och Lettland.

Att hbt-personers villkor skiljer sig åt så mycket i EU får konsekvenser.

– Allt fler EU-medlemsstater erkänner till exempel rätten för samkönade par
att gifta sig medan andra inte erkänner denna rätt. Detta får i sin tur
konsekvenser för medborgare som vill flytta mellan olika EU-länder, säger FRA:s direktör Morten Kjaerum i ett uttalande.