Hoppa till artikelns andra spalt.

Personskydd över gränser kan falla

I dag antog Europaparlamentet regler för en europeisk skyddsorder som ska skydda hotade personer. Men motstånd från bland annat Tyskland kan stjälpa förslaget.

EU är på väg att införa regler som ska skydda hotade människor som flyttar mellan EU-länder. Förhandlingar om förslaget pågår mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Även om parlamentet i dag sade ja kan förslaget falla på motstånd från medlemsländerna. Bland annat vill Tyskland ha ett snävare tillämpningsområde för skyddsordern.

I början av det ungerska ordförandeskapet nästa år kommer frågan upp till behandling i ministerrådet.
– Om det inte finns någon kvalificerad majoritet för förslaget i rådet så faller det. Just nu ser det ut som att det inte finns tillräckligt stöd, säger en EU-diplomat med direkt insyn i förhandlingarna.