Angela Merkels och Tysklands röst väger tungt i EU-frågor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskt nej till EU-skatt

Kommissionens och parlamentets förslag om att EU ska kunna ta ut egna skatter och avgifter avvisas nu av Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

– Jag är emot införande av en EU-skatt, sade Tysklands Angela Merkel till journalister i Bryssel på tisdagen, rapporterar nyhetsbyråer.

Det är ett allvarligt bakslag för EU-kommissionen och EU-parlamentet som helst ser nya inkomstkällor för EU för att slippa dagens beroende av medlemsstaternas betalningsvilja. Förslag för finansiering har varit till exempel handel med utsläppsrätter, flygavgifter och skatt på finansiella transaktioner.

– Vi tror att det skulle göra EU:s finansiella system ännu mer komplicerat än idag, säger en presstalesperson för Angela Merkel.

Finns det en rädsla att här skulle öka de enskilda ländernas kostnader?

– Ja, det är en del i det, men också en oro för att det skulle bli ännu svårare att hålla budgetdisciplinen i EU.

Även Sveriges hållning är att ett skattesystem på EU-nivå skulle ge höjda totala avgifter.

– Den bas som gäller idag, som är BNI-relaterad [bruttonationalinkomst] för avgifter, det är på det sättet EU bör finansieras i fortsättningen också, säger en svensk diplomat i Bryssel.

Troligen har regeringen också ideologiska invändningar mot att ge EU mer befogenheter på det här området, säger diplomaten.

Göran Färm är EU-parlamentariker och gruppledare för socialdemokraterna i budgetutskottet som tagit fram ett förslag om att diskutera hur EU ska få nya inkomster. Han säger sig också vara emot att EU får egen rätt att ta ut skatter, och betonar att det aktuella förslaget går ut på att medlemsstaterna gemensamt, med vetorätt, ska besluta om huruvida EU ska ta ut en gemensam avgift eller skatt.

– Personligen så är jag positivt inställd till tanken att EU ska finansieras mer med egna medel, just av det skälet att det skulle innebära en avlastning för medlemsstaternas statsbudgetar.

Han säger att det varit ”glasklart” i parlamentets förslag att ett nytt avgiftssystem ska vara skatteneutralt, det vill säga inte lägga en extra börda på ländernas skattebetalare.

– Jag är positiv till idén om en finansiell transaktionsskatt, men förutsättningarna för detta är ju att beslut fattas i mellanstatliga former.